Bijgewerkt: 29 november 2023

Amstellanddag 2014

Nieuws -> Natuur

Bron: Stichting Beschermers Amstelland
23-03-2014

Graag doe ik, namens het bestuur van de Stichting Beschermers Amstelland (SBA), een beroep op uw hulp voor het genereren van belangstelling voor onze stichting en in het bijzonder voor de Amstellanddag die dit jaar op zondag 1 juni 2014 plaatsvindt.

Amstelland vormt de groene scheg die vanuit het centrum van Amsterdam langs de Amstel naar het buitengebied loopt. Amsterdam, Amstelveen, Ouderkerk en Uithoorn vormen de belangrijkste gemeentes in het gebied. Sprankelend middelpunt vormt het blauwe lint van de Amstel. Het gebied heeft een grote cultuurhistorische waarde en wordt goed bezocht. De polder de Ronde Hoep is bij toerfietsers zeer bekend.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2007)

Idyllische tafereel langs de Amstel in de Bovenkerkerpolder in de zomer van 2007


De Amstel wordt door velen gebruikt voor de pleziervaart en de roeisport. Kortom een gebied, dat een icoon is voor Amsterdam en omstreken en dat het wat ons betreft ook moet blijven. Als stichting staan wij ervoor, dat het gebied Amstelland ook in de toekomst een toegankelijk, vitaal agrarisch en cultuurhistorisch landschap blijft. Een gebied, waar mensen rust en ruimte ervaren, om de hoek van de stad. Er zijn inmiddels ruim 1400 beschermers.

De Amstellanddag is inmiddels een instituut geworden. De dag trekt jaarlijks honderden belangstellenden die zich na de feestelijke opening vanaf de buitenplaats Wester-Amstel verspreiden over een vijftigtal uiteenlopende bedrijven en instellingen in het gebied die de deuren die dag hebben geopend. Een aantal boeren stelt hun erf slechts éénmaal per jaar open voor het publiek: op de Amstellanddag.

Op 1 juni 2014 wordt eveneens gevierd, dat in 1614 het eerste stuk grond van de Joodse begraafplaats in Ouderkerk aan de Amstel "Beth Haim" - het Huis des Levens - werd aangekocht. Beth Haim is een van de belangrijkste deelnemers aan de Amstellanddag.

In het Parool van 15 februari 2014 werd uitgebreid aandacht besteed aan het feit, dat er van de honderden boerderijen die Amsterdam enkele decennia geleden nog rijk was nog maar een fractie over is. De overgebleven bedrijven verbreden hun activiteiten om nog een redelijk bestaan te hebben. De Stichting Beschermers Amstelland heeft het initiatief genomen om samen met de ondernemers meer bekendheid te geven aan de producten en activiteiten van Amstelland om hen hierin bij te staan. Voor meer informatie over de Amstellanddag en onze stichting verwijs ik u graag naar de sites www.amstellanddag.nl . en www.beschermersamstelland.nl

Mieke de Vos, secretaris Bestuur Stichting Beschermers Amstelland info@beschermersamstelland.nl


Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.