Bijgewerkt: 25 juli 2024

Amstellanddag 2008 was een groot succes

Nieuws -> Natuur

Bron: Amstelveenweb / Beschermers Amstelland
10-06-2008

De op zondag 8 juni 2008 gehouden tweede Amstellanddag van de Stichting Beschermers Amstelland, was een groot succes. Zowel voor de bezoekers van de vele activiteiten als natuurlijk voor de organisatoren.

De stichting heeft tot doel: instandhouding, bescherming en behartiging van het Amstelland en van andere landschappen van cultuurhistorische waarde en bewaken van het agrarische karakter en de openheid van Amstelland.

Op de agenda stonden veel activiteiten, zoals:

Elsenhove, zomerfeest voor jong en oud, Siertuinvereniging De Floratuinen, fietstocht door de Middelpolder, gemaal Middelpolder, Rioolwaterzuiveringsinstallatie Amstelveen, IVN Amstelveen, vogelobservatiehut Middelpolder, Wildbeheereenheid Amstelland, Rondehoep, waterdiertjes bij de Veenschuur, Vogelwerkgroep Ouderkerk, Ouderkerkerplas, Agrarische natuurvereniging De Amstel, vogelweidebeheer, Wester-Amstel, beeldentuin en gedichtenroute, begraafplaats Beth Haim Ouderkerk, Gemeentelijk Historisch Museum Ouderkerk, en bezoek brengen aan 8 agrarische bedrijven.

De 2e Amstellanddag werd geopend door de voorzitter van de Stichting Beschermers Amstelland, de heer Kees van Tilburg en dijkgraaf van Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, de heer Johan de Bondt, bij de boerderij Polderzicht in Ouder-Amstel.

De gasten werden ontvangen door de melodieuze smartlappen van het Ouderkerksche Gedempte Haven Koor, dat direct een ontspannen sfeer creëerde. De koffie en de koekjes stonden al klaar, het weer was prachtig, dus een ideale zondagochtend, om de wijde natuur te verkennen.

Amstellanddag Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Bij boerderij Polderzicht wapperen de vlaggen van de Beschermers Amstelland


Amstellanddag Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Het Oudekerksche Gedempte Haven Koor in actie


Amstellanddag Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

De natuurbeschermers vinden de smartlappen erg leuk en zingen alle liedjes met het koor mee


De heer Van Tilburg verwelkomde alle gasten en aanwezigen en vertelde in zijn toespraak dat zijn stichting geen museum van Amstelland wil maken, maar de bekendheid van het gebied wil vergroten. De tweede lijn van de organisatie is het kritisch volgen van de overheid, waarbij ze niet op de stoel van de overheid willen zitten, maar willen dat de overheid zich aan de afspraken houdt.

Amstellanddag Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Kees van Tilburg, voorzitter van de stichting verwelkomt de aanwezigen


De eerste bedreiging in de Bovenkerkerpolder vormde de planning van een golfbaan, die nog net op tijd afgewend kon worden. Een nieuwe bedreiging dient zich al aan, namelijk de uitbreiding van de A9. De bewoners in de buurt krijgen straks een snelweg in hun voortuin inclusief een tankstation, -haast onvermijdelijk- maar de stichting gaat alles heel kritisch bekijken.

Amstellanddag Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

De dijkgraaf en de burgemeester van Ouder-Amstel, mevrouw Mieke Blankers-Kasbergen luisteren naar de toespraak van de voorzitter


De derde lijn waar de stichting zich mee bezighoudt, is om op een creatieve manier de verschillende partijen bij elkaar te brengen, zoals de boeren, de burgers, de overheid en het bedrijfsleven. Als laatste punt bedankte Van Tilburg alle vrijwilligers, de agrariërs, iedereen die aan deze dag meewerkte, de sponsors, de gemeentes.

Omdat het thema van de Amstellanddag 2008 het water was, de dijkgraaf van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, de heer Johan de Bondt was uitgenodigd. In de buurt zijn natuurlijk de veenrivieren zoals de Amstel, de Waver, de Bullewijk al lange tijd beeldbepalend voor het landschap in Amstelland. En niet te vergeten de eventuele waterberging in de Ronde Hoep, de drinkwatervoorzieningen en het schoonhouden van het oppervlaktewateren.

Amstellanddag Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Dijkgraaf van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, de heer Johan de Bondt tijdens zijn toespraak


Het hoofd van het hoogheemraadschap is de dijkgraaf en dat is de reden, dat hij vandaag aanwezig was. De heer De Bondt hield ook een toespraak waarin vertelde, dat hij het heel plezierig vond dat hij was uitgenodigd in de hoedanigheid van dijkgraaf. Dit geeft aan hoe belangrijk water en het werk van het waterschap en het heemraadschap is. In Amstelland is het water altijd belangrijk geweest in de afgelopen eeuwen.

Om de goede kwaliteit van het water in dit gebied te kunnen garanderen zijn er wat moeilijkheden, omdat het landschap heel laag ligt. 2 meter onder het zeeniveau en op sommige punten 4,5 meter onder NAP. Dat betekent, dat je als waterschap een hele klus hebt om het gebied gewoon droog te houden en al het overtollige water naar de Amstel te pompen.

Door de klimaatverandering- volgens de dijkgraaf- krijgen we in de winterperiode meer water te verwerken, dus de dijken moeten steviger worden gemaakt om de toestroom van het water te kunnen opvangen en in veilige banen te leiden. Aan de andere kant, zomers- zoals vandaag hebben wij een schitterend voorbeeld- is het gemiddeld weer warmer en droger. Dat laatste betekent weer, dat in droge tijden juist het water naar deze gebieden moet worden gepompt.

De dijkgraaf heeft zijn steun aan de Beschermers Amstelland toegezegd, omdat hij het met de doelstellingen van deze organisatie helemaal eens is. Hij vond het leuk dat zo veel activiteiten voor deze dag waren gemaakt, zoals kaarten en boekjes vol met informatie. Daarom vond hij het extra plezierig om de Amstellanddag 2008 te mogen openen.

Amstellanddag Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

De aanwezigen bedanken de sprekers met een groot applaus


Na de toespraak van de dijkgraaf zei Van Tilburg, dat het besef in Nederland steeds sterker wordt, dat in het landschap geïnvesteerd kan worden en dat ook nog rendabel is. Het is zeker geen weggegooid geld, het levert geld op. Hij wenste iedereen een prachtige Amstellanddag toe.

Amstellanddag Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

De voorzitter van de stichting overhandigt een natuurboek aan de dijkgraaf met de titel: Nederland weer mooi


Amstellanddag Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Nog een laatste fotoshoot en kan de 2e Amstellanddag beginnen!


De stichting had ook een fotowedstrijd georganiseerd en daarvoor heeft de jury 164 foto’s ontvangen in verschillende categorieën. Juryrapport Fotowedstrijd “Mijn moment in Amstelland” 2008 Algemeen (pdf)

Het bleef de hele dag prachtig weer en elke activiteit werd druk bezocht. Velen hadden de fiets genomen, anderen de auto~als de afstanden te groot waren. Overal werd een ieder hartelijk ontvangen, meestal door vrijwilligers. Vragen konden vrij gesteld worden, rondleidingen werden gegeven en er werd gewezen op bijzonderheden.

Het enthousiasme, zowel van de vrijwilligers als de bezoekers was enorm groot. Men kan dus spreken van een geslaagde dag en Amstelveenweb kijkt nu al weer uit naar de volgende keer, de Amstellanddag 2009!

Website: Beschermers AmstellandAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.