Bijgewerkt: 23 juli 2024

Amstelland gemeenten werken samen tegen wietplantages

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
11-04-2017

Samenwerken aan een krachtige en integrale aanpak van hennepteelt en andere drugvondsten in de Amstelland gemeenten. Een samenwerking met alle betrokken partners, zodat onveilige situaties, criminaliteit, overlast en onnodige maatschappelijke kosten aangepakt worden. Deze samenwerking is bezegeld in een gezamenlijk overleg met alle burgemeesters van de gemeenten Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn, Diemen en Ouder-Amstel. Ook zijn er onderlinge afspraken gemaakt over het sluiten van growshops. Door de afspraken ontstaat voor alle gemeenten een betere informatiepositie en eenduidigheid wanneer woningen/panden gesloten worden.

Uit onderzoek van het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC), dat in opdracht van de Amstellandgemeenten is uitgevoerd blijkt, dat het aantal (ontdekte) hennepplantages in de regio de afgelopen jaren sterk is toegenomen. In driekwart van de aangetroffen hennepkwekerijen was sprake van het illegaal aftappen van stroom met (dus) een verhoogd brandrisico. Uit onderzoek komt tevens naar voren, dat hennepteelt in veel gevallen hand in hand gaat met handel in harddrugs en andere criminele activiteiten, zoals witwaspraktijken waardoor de overheid, private partners en de samenleving worden benadeeld.

Foto Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2017)

Vlnr.: Mevrouw Mirjam van 't Veld burgemeester van Amstelveen, dhr. Erik Boog burgemeester van Diemen, mevrouw Dagmar Harriët Oudshoorn-Tinga burgemeester van Uithoorn, dhr. Jeroen Nobel waarnemend burgemeester van Aalsmeer en mevrouw Mieke Blankers-Kasbergen burgemeester van Ouder-Amstel voor de flyer van de actie op 5 april 2017


Burgemeester Mirjam van ’t Veld (voorzitter Overleg Amstellandgemeenten): 'De teelt van hennep is omvangrijk en zorgt voor criminaliteit, overlast, verloedering en gevaarzetting in woonwijken. De bestrijding van hennepteelt verdient bijzondere aandacht en een gezamenlijke aanpak in onze regio. Door een brede samenwerking van de Amstellandgemeenten, politie en Openbaar Ministerie met partijen zoals woningbouwcorporaties, institutionele beleggers, energiebedrijven, netwerkbeheerders, waterbedrijven en uitkeringsinstanties kan effectiever worden opgetreden tegen de hennepteelt. Met deze gezamenlijke aanpak kan een breed scala aan sancties en maatregelen worden opgelegd in de regio. Bovendien hebben we met elkaar afgesproken, dat we elkaar informeren bij vermoedens van hennepteelt, zodat de politie snel een onderzoek kan instellen. Vervolgens moeten wij als overheid direct sluiten en niet een aantal weken wachten, want anders is het effect weg.'

Bij het aantreffen van een hennepkwekerij en/of harddrugs in woningen en bedrijven treffen alle partners de nodige maatregelen. In eerste instantie om de gevaarlijke situatie rondom een hennepkwekerij te beëindigen en om op te treden tegen de hennepkweker. Elke partner heeft op dat gebied zijn eigen mogelijkheden én verantwoordelijkheden. Voor de gemeenten betekent, dat sluiting van het pand voor drie maanden op basis van de Opiumwet. Ook zijn er afspraken gemaakt over het sluiten van growshops. Zij vormen een belangrijke schakel in het ondersteunen van de professionele hennepteelt, die in hoge mate gedomineerd wordt door de georganiseerde criminaliteit. Ook deze worden op basis van de Opiumwet direct gesloten.

Meld hennepkwekerijen!
Ruikt u henneplucht en denkt u, dat er een hennepkwekerij in uw buurt zit? Meld verdachte situaties, bel de politie via 0900-8844, of bel Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000. Hennepplantages in een woning kunnen gevaarlijk zijn en kunnen leiden tot brand en (water)overlast.

Hennep of wiet?
In bovenstaand bericht wordt het woord hennep gebruikt in plaats van wiet. Wietbladen zijn de gedroogde en verkruimelde bloemtoppen van de cannabisplant. Hasj is de geperste, of geknede harskorrel van de cannabisplant. In het gedoogbeleid van het Rijk https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/drugs/inhoud/gedoogbeleid-softdrugs-en-coffeeshops wordt over hennep helemaal niet geschreven, maar alleen over wiet en hash (of hasj).

De gemeenten gebruiken telkens het woord hennep en het is dus twijfelachtig, of ze dat ook bedoelen. Ze bedoelen vermoedelijk wiet. Hennep is de verzamelnaam voor de planten die behoren tot hennepfamilie en als men over hennep spreekt, dan bedoelt men die groep planten. Planten die niet worden gebruikt voor haar geestveruimende effecten en die minder dan 1% THC bevatten. (THC = TetraHydroCannabinol en de belangrijkste psychoactieve stof in cannabis)

In 2015 was het gemiddelde THC-gehalte in de meest populaire, lees meest verkochte, nederwiet 15,3%. Dit percentage verschilde niet significant van dat van 2014 (toen 14,6%). Naast de meest populaire nederwiet werd ook de sterkste variant per coffeeshop onderzocht. Deze bevatte het in 2016 gemiddeld 17,1% THC. Buitenlandse hasj bevatte gemiddeld 17,8% THC, hasj gemaakt van nederwiet 31,6% en wiet uit het buitenland 4,8% - meldt het Trimbos instituut.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.