Bijgewerkt: 2 oktober 2022

Ambtelijke samenwerking Aalsmeer en Amstelveen goedgekeurd

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
20-12-2011

De colleges van B en W van Aalsmeer en Amstelveen hebben op 20 december 2011 besloten om de voorgenomen ambtelijke samenwerking goed te keuren. De gemeenteraden van beide gemeentes nemen begin 2012 hun besluit. Na hun beider goedkeuring is de samenwerking vanaf 1 januari 2013 een feit.

De voorgenomen samenwerking levert een win-win situatie op: er wordt bespaard op de uitvoeringskosten en er wordt een hoger niveau van dienstverlening bereikt. Daarnaast maken beide ambtelijke organisaties zich op om met vertrouwen de toekomst tegemoet te treden. ‘In tijden van bezuinigingen, opgelegd door het Rijk, is het verstandig om een robuuste organisatie op te bouwen’ verkondigt burgemeester Jan van Zanen van Amstelveen. ‘Beter het dak repareren, voordat het begint te lekken’, vult burgemeester Pieter Litjens van Aalsmeer aan.

pieter litjens Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Pieter Litjens (1968) (VVD) is sinds 15 augustus 2007 de burgemeester van de gemeente Aalsmeer


In 2010 hebben beide colleges besloten de mogelijkheid tot samenwerking te onderzoeken. Uitvoerig is gekeken naar de besparingsmogelijkheden en de manier, waarop de organisatie moet gaan samenwerken. Inmiddels zijn de plannen beschreven en aan de ondernemingsraden voorgelegd. Na het positieve advies hebben de colleges besloten om de plannen aan de beide raden voor te leggen. In februari 2012 wordt een besluit van de beide raden (ieder afzonderlijk) verwacht.

Ambtelijke samenvoeging

Beide gemeenten zullen zelfstandig blijven voortbestaan, met een eigen raad en een eigen college van B en W. De ambtelijke uitvoering van de bestuursbesluiten worden vanaf 2013 uitgevoerd door de centrumgemeente Amstelveen. Het jaar 2012 wordt gebruikt als overgangsjaar van alle Aalsmeerse ambtenaren naar Amstelveen. Delen van het Aalsmeerse ambtenarenapparaat zullen komend jaar stap-voor-stap overgaan.

Publieksbalie in Aalsmeer

Voor de burger verandert er niets. Aalsmeerse burgers zullen in het transitiejaar en na de samenvoeging, net als nu het geval is, op het gemeentehuis in Aalsmeer terechtkunnen bij de publieksbalie voor alle dienstverlening (denk hierbij aan paspoorten, rijbewijzen, vergunningen, WMO-voorzieningen etc.).Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.