Bijgewerkt: 14 juli 2024

Alle overheidswebsites en e-maildomeinen naar IPv6 in 2021

Nieuws -> Internet

Bron: Digitale Overheid/Wikipedia/Amstelveenweb
12-04-2020

Alle overheidswebsites en e-maildomeinen van de overheid moeten voor het einde van 2021 volledig bereikbaar zijn via IPv6, naast IPv4. Dat heeft het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) deze week besloten. Het besluit volgt op de intentieverklaring die in oktober 2019 werd ondertekend.- de website Digitale Overheid. Internet Protocol versie 6 (IPv6) is versie 6 van het internetprotocol voor het gebruik van IP-adressen. Het is de opvolger van Internet Protocol versie 4 (IPv4).

Snellere dienstverlening en minder fraude. 'De overheid kiest met IPv6 voor groei en innovatie van internet, directere en snellere dienstverlening, en tegengaan van fraude. IPv6 is de open internetstandaard die iedere internetgebruiker nodig heeft om ook in de toekomst onbelemmerd gebruik te kunnen maken van internet', aldus Larissa Zegveld, voorzitter van het Forum Standaardisatie.

Internet Protocol versie 6 (IPv6) is de meest recente versie van het Internet Protocol (IP), het communicatieprotocol dat een identificatie- en lokalisatiesysteem biedt voor computers op netwerken en het verkeer over het internet routeert. IPv6 is ontwikkeld door de Internet Engineering Task Force (IETF) om het langverwachte probleem van de uitputting van het IPv4-adres aan te pakken. IPv6 is bedoeld ter vervanging van IPv4. In december 1998 werd IPv6 een ontwerpnorm voor de IETF, die deze vervolgens op 14 juli 2017 als internetnorm heeft geratificeerd.Apparaten op het internet krijgen een uniek IP-adres toegewezen voor identificatie en locatiebepaling. Met de snelle groei van het internet na de commercialisering in de jaren 1990 werd het duidelijk dat er veel meer adressen nodig zouden zijn om apparaten aan te sluiten dan de IPv4-adresruimte die beschikbaar was. In 1998 had de Internet Engineering Task Force (IETF) het vervolgprotocol geformaliseerd. IPv6 maakt gebruik van een 128-bits adres, waardoor in theorie 2128, of ongeveer 3,4×1038 adressen mogelijk zijn. Het werkelijke aantal is iets kleiner, omdat meerdere bereiken zijn gereserveerd voor speciaal gebruik of volledig zijn uitgesloten van gebruik. De twee protocollen zijn niet ontworpen om interoperabel te zijn, waardoor directe communicatie tussen beide onmogelijk is, wat de overstap naar IPv6 bemoeilijkt. Er zijn echter verschillende overgangsmechanismen bedacht om dit te verhelpen.

IPv6 biedt naast een grotere adresruimte nog andere technische voordelen. Het maakt met name hiërarchische adrestoewijzingsmethoden mogelijk die het samenvoegen van routes over het internet vergemakkelijken en zo de uitbreiding van routeringstabellen beperken. Het gebruik van multicast-adressering wordt uitgebreid en vereenvoudigd en biedt extra optimalisatie voor de levering van diensten. Bij het ontwerp van het protocol is rekening gehouden met de mobiliteit van de apparaten, de veiligheid en de configuratieaspecten. IPv6-adressen worden weergegeven als acht groepen, gescheiden door dubbele punten, van vier hexadecimale cijfers. De volledige weergave kan worden vereenvoudigd door verschillende notatiemethoden; bijvoorbeeld, 2001:0db8:0000:0000:0000:8a2e:0370:7334 wordt 2001:db8::8a2e:370:7334.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.