Bijgewerkt: 2 oktober 2023

Alle brandkranen zijn gecontroleerd in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
14-11-2019

Dit jaar heeft de gemeente Amstelveen alle brandkranen gecontroleerd en waar nodig hersteld. Daarnaast heeft de gemeente maatregelen genomen om de bluswatervoorzieningen op orde te houden. Zo heeft zij de verantwoordelijkheden en werkprocessen in de organisatie beter vastgelegd en de afspraken met de regionale brandweer en waterleidingen geactualiseerd. Dat blijkt uit de totaalrapportage (pdf 12 pagina’s) Brandweerkranen Amstelveen die op 26 november 2019 in de commissievergadering Algemeen Bestuur en Middelen wordt besproken. In het rapport laat de gemeente zien hoe zij en brandweer Amsterdam-Amstelland invulling hebben gegeven aan de verbeterpunten uit het Inspectierapport over de brand van de St. Urbanuskerk op 15 september 2018.

Foto Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2019)

Tijs van Lieshout, commandant Brandweer Amsterdam-Amstelland en Tjapko Poppens burgemeester van Amstelveen ondertekenen de Dienstverleningsovereenkomst Gemeentelijke Bluswatervoorzieningen met hernieuwde afspraken over werkzaamheden van de brandweer in Amstelveen op 14 november 2019


Na de brand hebben de toenmalige burgemeester Bas Eenhoorn en Leen Schaap de toenmalige commandant van Regionale Brandweer Amsterdam-Amstelland de Inspectie Justitie en Veiligheid verzocht de bestrijding van de brand te onderzoeken, specifiek gericht op de waterwinning tijdens het incident. Bij het blussen bleek dat een aantal brandkranen defect en slecht vindbaar was. Doel van het onderzoek was de problemen met de bluswatervoorzieningen in kaart te brengen en te leren van dit incident. Op 23 april 2019 bood de Inspectie haar rapport (pdf 67 pagina’s) aan de burgemeester en de brandweercommandant aan. Het rapport bevat aanbevelingen aan gemeente, brandweer, waterleidingbedrijven en de veiligheidsregio om de bluswatervoorzieningen te verbeteren en op peil te houden.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Een ondergrondse brandkraan met een AVK logo in Westwijk


Duidelijke rollen en verantwoordelijkheden voor betere borging. De gemeente is verantwoordelijk voor toereikende bluswatervoorzieningen. Direct na de brand heeft de gemeente alle 2.257 brandkranen in Amstelveen laten controleren. Inmiddels zijn de brandkranen gerepareerd en vindbaar en is een regisseur brandkranen aangesteld. Belangrijke aanbeveling uit het Inspectierapport is meer sturing en regie op de bluswatervoorzieningen te krijgen en processen in de organisatie beter te borgen. De gemeente heeft kritisch gekeken naar taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en daar nieuwe afspraken over gemaakt en vastgelegd.

Volgens burgemeester Tjapko Poppens, verantwoordelijk voor brandweerzorg, is het belangrijk dat de bluswatervoorzieningen op orde zijn en blijven: 'Dat betekent regelmatig controleren en elkaar goed informeren. Afgelopen periode leert ons dat bereikbaarheid van brandkranen permanente aandacht vraagt. Met de afspraken die we hebben gemaakt met de brandweer en de waterleidingbedrijven, hebben we dit nu goed geborgd.'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.