Bijgewerkt: 26 september 2022

Afval ophalen in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
16-12-2010

Slechts 42% van het afval wordt in Amstelveen gescheiden opgehaald. Landelijk ligt dat op gemiddeld 60%. Dat Amstelveen zo laag scoort, komt voor een groot deel omdat er nog zoveel papier wordt weggegooid met het restafval. Een verbetering van de afvalscheiding in Amstelveen is dus gewenst. Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de portemonnee.

Levie Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Wethouder John Levie tijdens de raadsvergadering van 15 december 2010


Het college van B en W wil, dat in 2015 minimaal 55% van het huishoudelijk afval in Amstelveen wordt hergebruikt. Om dit te bereiken stelde het college voor om zowel het restafval als de plastic verpakkingen om de week op te halen en om de bewoners voor de laagbouw op vrijwillige basis een minicontainer te geven voor de inzameling van papier. Deze papierbakken zouden eens per maand geleegd moeten worden.

In het debat van de gemeenteraad van 15 december 2010 kwam aan de orde, dat het achteraf scheiden van afval voorlopig nog niet haalbaar is. Dit betekent dat de burgers het afval zelf moeten scheiden. Maar hoe krijg je hen zover dat ze dat doen? De fracties benadrukten het belang van goede communicatie over het hoe, wat en waarom van afvalscheiding.

Zijlader Amstel-veen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Een vuilniswagen met een zijlader haalt het groenafval op in Amstelveen


De gemeenteraad is het eens met het streven om minimaal 55% van het huishoudelijk afval gescheiden op te halen. Een voorstel van SP en GroenLinks om te gaan voor 70% is door de raad afgewezen. De raad had vragen bij de voorgestelde maatregelen. Hoeveel mensen willen een extra bak voor papier? Is het eens per twee weken ophalen van het restafval en het GFT in de zomer wel genoeg? Gaan inwoners dan geen afval gooien in de containers voor de hoogbouw?

De raad heeft, met uitzondering van de ChristenUnie en de OCA, aangegeven gedurende een half jaar in twee wijken praktijkervaring te willen opdoen. Om te bekijken hoe de maatregelen in de praktijk uitwerken. Ondertussen kan dan gewerkt worden aan een communicatiecampagne voor het creëren van draagvlak onder de inwoners van Amstelveen om mee te werken aan de afvalscheiding.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.