Bijgewerkt: 22 juli 2024

Afscheid van een VVD raadslid

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveenweb
03-06-2010


Op woensdagavond 2 juni 2010 tijdens de reguliere raadsvergadering van de Amstelveense gemeenteraad nam de voorzitter van de raad, burgemeester Jan van Zanen, afscheid van VVD raadslid, Jochai van Bergen:

Jochai Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

De laatste foto van Jochai van Bergen als raadslid op 2 juni 2010


Jochai Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Jochai van Bergen loopt naar de burgemeester


“Jochai en ik kennen elkaar denk ik het langst van alle hier aanwezigen. Wij hebben allebei een deel van onze jeugd doorgebracht in Edam. Hij woonde schuin tegenover mijn grootmoeder en wij hebben nog een tijdje samen op dezelfde lagere school gezeten en wij zijn bovendien uit hetzelfde bouwjaar.

Jochai, meneer Van Bergen. U was drie raadsperiodes verbonden aan de Amstelveense gemeenteraad, een lange periode. Begon in 1998 als raadslid. Daarvoor was hij in 1993 tot en met ’1998 lid van het afdelingbestuur van de VVD in Amstelveen. Eerst als vicevoorzitter en later als voorzitter en u was ook lid van de adviescommisssie belastingen te behoeve van de Tweede Kamerfractie van de VVD.

Jochai Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Burgemeester Jan van Zanen, de voorzitter van de gemeenteraad van Amstelveen tijdens zijn toespraak


In de periode 2002-2006 en in de periode daarna was u lid van de commissie Algemeen Bestuur en Middelen en later was u ook lid en actief in de commissie A9. U stond bekend -en ik heb het ook zo ervaren- als een goede voorzitter. Strak op de procedures en u hield de tijd altijd scherp in de gaten. Het werd nooit nachtwerk in de commissie ABN.

U zei, dat u nooit vooraf de stukken las, om zo neutraal mogelijk te kunnen voorzitten. Ja ja…dat is voorzitters eigen- hè? De dossiers, waarvoor u ging, bewaakte u werkelijk als een terriër, maar u kon ook een verdraaide lastpak zijn, als iemand over de dossiers ging en dat zeg ik nog heel vriendelijk.

Jochai, denk bijvoorbeeld aan de motie, die de raad unaniem ondersteunde om in de sneltramlijn 51 te investeren. U had ook iets bijzonders met de straatnamen. Volgens mij  wilde u de straatnaamgeving in Bovenkerk-Zuid zodanig aanpassen, dat er dierennamen uit de Fabeltjeskrant in voorkwamen! Er wonen daar nu zo veel raadsleden, dat is ze bespaard gebleven.

Naast uw raadslidmaatschap was u voorzitter van de Vereniging van Eigenaren “Villa Nova III” Amstelveen en docent, examinator en lid van vakgroep Belastingrecht Business University Nyenrode en sinds begin van dit jaar ben je met je eigen bureau Meta Training & Advies begonnen.

Beste Jochai, je heb je grote verdienste niet alleen hier in de raad, maar ook daarbuiten. Ik hoop, dat dit afscheid niet definitief is en dat je bereid blijft, om voor Amstelveen op te komen. Actief burger te zijn en ambassadeur van het werk, dat wij hier als gemeenteraad iedere maand opnieuw doen.

Je krijgt natuurlijk de traditionele cadeaus, een prachtige bos bloemen en een prachtig schilderij van Jan Sierhuis, maar ik vind het ook leuk, om je te kunnen mededelen, dat het Hare Majesteit de Koningin heeft behaagd, je te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hartelijk gefeliciteerd!”

Jochai Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Jochai krijgt de Koninklijke onderscheiding opgespeld door de burgemeester


Jochai Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Burgemeester Jan van Zanen met Jochai van Bergen in de raadzaal


Na deze ongewone afscheidswoorden hield Jochai van Bergen ook een speech:

“Voorzitter, dames en heren, collegae – ik ben nog even raadslid! Toen ik 12 jaar geleden in de raad kwam -en dat is de vorige eeuw- en als jong raadslid een gesprek had met een vertrekkend raadslid, kreeg ik de opmerking, dat in Amstelveen alles al geregeld was en dat het een rustige en saaie raadsperiode zou worden. Hij kon niet verder naast de waarheid zitten!

Ik noem in vogelvlucht zomaar een paar onderwerpen van de afgelopen 12 jaar, die levendig zijn bijgebleven tot de dag van vandaag. Dat is de verkoop van de kabel, problemen met de Stadshart Ontwikkelingsmaatschappij, volgens een oud-wethouder- de kwartjes tussen de dubbeltjes zoeken- die er niet bleken te zijn.

De eendjes, die in het Broersepark weg moesten, invoering van de parkeerregulatie, waarbij 350 mensen kwamen op een informatieavond en zich echt lieten horen. Het krentenbollen incident tijdens een raadsvergadering in 2004. Degene, die erbij waren- gaan nu lachen. Eigenlijk heb ik nog steeds spijt, dat ik toen niet heb getrakteerd op krentenbollen! Maar dat lag veel te gevoelig en heb ik het niet gedaan.

Jochai Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Jochai van Bergen neemt afscheid van de gemeenteraad van Amstelveen en de ontelbare commissies


En sindsdien staat er een bordje bij de ingang van de raadzaal, dat consumpties niet zijn toegestaan. Sorry! Komt door mij! Het plannen van een aantal nieuwe woonwijken, die nu allemaal gerealiseerd zijn en meer recentelijk de N201, de Noord-Zuidlijn, de A9 en het golfbaan initiatief.

Veel te veel om allemaal op te noemen. Daarnaast is het raadswerk ingrijpend veranderd van monisme naar dualisme en verder hebben we de bestuurlijke vernieuwing. Voorzitter-, het werk in de Amstelveense gemeenteraad is helemaal niet saai en zijn er genoeg interessante en belangrijke kwesties, om over te debatteren en te beslissen. Amstelveen is namelijk gelukkig een levendige stad, die altijd in ontwikkeling en in beweging is.

En zo hoort het ook! Dan zijn wij, - met U- als raad, medeverantwoordelijk voor. En ik kan nu zeggen, dat ik met velen van u met heel veel plezier heb gewerkt en juist omdat Amstelveen nooit af zal zijn, wens ik het college en de raad veel sterkte, wijsheid met uw verantwoordelijkheid om Amstelveen nog mooier te maken en vooral behouden! Succes en tot ziens!”Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.