Bijgewerkt: 4 december 2021

Afscheid van de gemeenteraadsleden op 28 maart 2018

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
31-03-2018

Terugblik gemeenteraadsvergadering 28 maart 2018
Woensdag 28 maart vergaderde de gemeenteraad. De vergadering stond grotendeels in het teken van het afscheid van de raadsleden die niet terugkeren in de nieuwe raad, maar er werden ook enkele besluiten genomen. De gemeenteraad heeft ingestemd met een voorstel om het voor ouderen makkelijker te maken om deel te nemen aan kunstbeoefening en met de uitvoering van twee pilots. De raad ziet kunstbeoefening als een stimulans voor de verhoging van het welzijn en sociaal actief zijn.

De raad heeft het paraplubestemmingsplan archeologie en cultuurhistorie vastgesteld. Hiermee is aan de eerder vastgestelde Erfgoednota Amstelveen een juridisch-planologische status gegeven. De raad is akkoord gegaan met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Vervoerregio Amsterdam. De wijziging gaat over de samenstelling en omvang van het bestuur van dit regionale samenwerkingsverband.

De raad heeft € 156.000,- beschikbaar gesteld voor de verbouwing van het pand aan de Melkweg 2. Na verbouwing komt het hele pand beschikbaar voor verhuur aan een huisartsenpraktijk en een fysiotherapiepraktijk. De raad heeft ingestemd met herziening van het bestemmingsplan Landelijk Gebied - Amsteldijk Zuid 78b. Hiermee wordt de realisatie van een woning mogelijk gemaakt.

Afscheid raadsleden
De gemeenteraad heeft afscheid genomen van de bijna 20 raadsleden die niet zullen terugkeren in de nieuwe gemeenteraad. Zij werden toegesproken door de burgemeester, waarbij hij stilstond bij de verdiensten van elk raadslid en hij hen bedankte voor hun inzet. Enkele raadsleden namen ook het woord voor een terugblik op hun raadslidmaatschap, een bedankje en aandachtspunten voor de nieuwe raad. Walter Vervenne, 16 jaar actief geweest als raadslid voor de VVD, ontving een Koninklijke Onderscheiding. Hij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Jaap Prent van BBA


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Raadsgriffie Marnix Philips en Bas Eenhoorn burgemeester van Amstelveen de voorzitter van de raadsvergadering


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Gert Jan Slump van GroenLinks-Amstelveen tijdens zijn afscheidstoespraak


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Gerard Hulsman van CDA-Amstelveen tijdens zijn afscheidstoespraak


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Cor Spinhoven van OCA


Foto Amstelveen
(Foto D66-Amstelveen - 2018)

Edwin van der Waal D66-Amstelveen


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Ewa Petiet van BBA


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Jitze Bakker van BBA


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Paul Meinhardt van D66-Amstelveen


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Remco Snoek van VVD-Amstelveen


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Robert Zuidbroek van D66-Amstelveen


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Ferry van Groeningen van CDA-Amstelveen


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Harry van den Bergh van PvdA-Amstelveen


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Ruud Oord van BBA


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Joep van Erp van SP-Amstelveen


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Victor Frequin van VVD-Amstelveen


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Inza Gast van VVD-Amstelveen


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Tessa van Wijnen GroenLinks-Amstelveen


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

De wethouders Herbert Raat (VVD), Maaike Veeningen (D66) en Peter Bot (BBA) volgen de afscheidsceremonie van de raadsleden


Afscheidstoespraak van Walter Vervenne, afscheid van de gemeenteraad van Amstelveen.
Dank burgemeester voor de mooie woorden en het opspelden van de onderscheiding. In  mijn weblog van 5 maart 2018 en die hebben jullie natuurlijk allemaal met grote aandacht gelezen, ben ik die 16 jaren nagegaan en kan het dus kort houden. Ja 127 raadsvergaderingen en ik miste er maar één die op 12 december 2012. Een aantal onder jullie weten misschien nog waarom.

Markante momenten beleefde ik en met grote voldoening. Zoals met voorkeur gekozen worden in 2006 (ik was de eerste onder het dualisme ), de afrondingen van de dossiers Amstelveenlijn en verdiepte uitvoering A9. Samenwerken met de ambtelijke staf SRA/VRA  = Jan Smit en de ambtenaren van RWS en dan in het bijzonder Kees Abrahamse is door mij altijd zeer gewaardeerd.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Kees Noomen (l) fractievoorzitter van VVD-Amstelveen luistert naar de afscheidstoespraak van raadslid
Walter Vervenne op 28 maart 2018


Onze unaniem aangenomen motie over de kruising Beneluxbaan/Sportlaan. Het is gelukt, want ook die kruising gaat helemaal onder het maaiveld. Kort nog over de concessie Connexxion AML: heel toevallig natuurlijk, maar op dit moment presenteert Connexxion haar zero emission vloot. Te weten dat ik door mijn fractie werd aangespoord om alle Amstelveners duidelijk te maken dat die vijf namens Amstelveen in de VRA-raad niet hadden zitten slapen. Zo druk in de weer geweest, samen met veel en terecht boze Amstelveners, over die wanprestatie voor  de  binnenstedelijke R-NET keuze uitvoering.

Tot slot spreek ik mijn dank uit aan het college van B en W, de griffie natuurlijk, de ambtelijke staf en aan jullie allemaal voor de door mij zeer gewaardeerde samenwerking en wens ook alvast de nieuwe raad  alle succes toe.

===voor Amstelveen  en al haar inwoners doen wij het===
en ja er is altijd en dat geldt voor ons allemaal 
'een tijd van komen en gaan.'
Met liberale groet en het gaat Amstelveen en jullie goed !!!


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Burgemeester van Amstelveen Bas Eenhoorn feliciteert Walter Vervenne met zijn Koninklijke Onderscheiding
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.