Bijgewerkt: 22 april 2024

Adviescommissie Beeldende Kunst Amstelveen is versterkt met vijfde lid

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
13-01-2024

De Adviescommissie Beeldende Kunst (ABK) is opgericht om de gemeente advies te geven over onder meer het plaatsen van kunstwerken in de openbare ruimte en het aankoopbeleid voor de gemeentelijke kunstcollectie. De vierkoppige commissie wordt per 15 januari 2024 versterkt met een vijfde lid, kunstenaar Thom van Rijckevorsel.

Op 3 maart 2024 loopt de eerste zittingstermijn van vier jaar af voor de huidige vier leden van de ABK. Zij hebben aangegeven de termijn graag te verlengen met nog eens vier jaar, tot 3 maart 2028. De commissie bestaat uit oud-gemeentesecretaris Rein Schuurink, zelfstandig curator Margitte Verwoerdt, beeldend kunstenaar Jan Verschoor en directeur van het ABC Architectuurcentrum Haarlem Gabriël Verheggen. Hieraan wordt Thom Rijckevorsel toegevoegd. “We zijn erg blij dat de commissieleden Thom hebben voorgedragen om het team dat ons de afgelopen jaren van goede adviezen heeft voorzien te versterken”, zegt wethouder Herbert Raat (kunst en cultuur). “Kijkend naar de samenstelling van de commissie is er behoefte aan een praktiserend kunstenaar met kennis van het kunstveld in Amstelveen, maar ook van het bredere kunstklimaat in Nederland. We wensen Thom veel succes in zijn nieuwe rol.”

Foto Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2024)

Herbert Raat wethouder met Thom van Rijckevorsel in Museum JAN

Thom van Rijckevorsel. Thom van Rijckevorsel (1977) is een Nederlandse kunstenaar uit Amstelveen. In 2019 behaalde hij zijn BFA aan de Gerrit Rietveld Academie. Zijn werk bestaat uit video, sculpturen, tekeningen en installaties. Het zijn afbeeldingen in aanbouw: processen die onderweg zijn een beeld te worden. Zijn videowerken laten herkenbare handelingen zien, zoals het kneden van een stuk klei, het buigen van een stuk rubber, het uitsmeren van verf over twee handen. Demonstraties van hoe iets gemanipuleerd wordt. Hij is geïnteresseerd in de ruimte die ontstaat als het fysieke, materiële en het eenvoudig te manipuleren digitale met elkaar verweven worden. Dat maakt zijn werk tegelijkertijd grijpbaar en ongrijpbaar. Het werk van Van Rijckevorsel is onder meer tentoongesteld in Museum JAN, Cobra Museum, Art Rotterdam, Nieuw Dakota, Voorlinden en Ron Mandos. Zijn werk is ook opgenomen in diverse collecties zoals de AkzoNobel Art Foundation, Collectie Voorlinden, Gemeentecollectie Amstelveen en De Nederlandse Bank Art Collection.

Adviescommissie Beeldende Kunst (ABK). De ABK is opgericht om de gemeente advies te geven over onder meer het plaatsen van kunstwerken in de openbare ruimte, het ontwikkelen van een aankoopbeleid voor de gemeentelijke kunstcollectie en het nieuwe atelierbeleid. De commissie vergadert regelmatig over actuele zaken. In de afgelopen periode adviseerden zij bijvoorbeeld over de ontwerpen voor en de plaatsing van kindvriendelijke kunstwerken en de Stad als canvas (Uilenstede). Maar ook over (her)plaatsingen van bestaande beeldende kunst, zoals Na Sluitingstijd van Klaas Gubbels en Concentratie van Pieter d’Hont. Daarnaast schreef de ABK samen met de gemeente het onlangs vastgestelde Collectieplan. De komende tijd zal de ABK zich bezighouden met uitvoering van dit plan. De tweede zittingstermijn loopt van 3 maart 2024 tot 3 maart 2028.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.