Bijgewerkt: 27 september 2023

Actief voor Amstelveen wil politiebureau aan de Zetterij weer openen

Nieuws -> Politiek

Bron: Actief voor Amstelveen
08-12-2019

Lokale partij Actief voor Amstelveen maakt zich ernstig zorgen over de veiligheid van inwoners en ondernemers in Amstelveen. Na eerdere schriftelijke vragen aan het college hieromtrent, wil AVA nu doorpakken en een haalbaarheidsonderzoek betreffende het leegstaande politiebureau aan de Zetterij 6 Amstelveen Zuid, om de mogelijkheden te onderzoeken deze weer spoedig te openen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Michel Becker fractievoorzitter van Actief voor Amstelveen tijdens de gemeenteraadsvergadering op 2 oktober 2019


Een aantal jaren geleden het politiebureau aan de Zetterij 6 de deuren voor het publiek. Alle politiekrachten concentreerden zich op het politiebureau aan de Gerard Doulaan in Amstelveen. Door de politie werd aangegeven dat zou het gebouw wel in gebruik zou blijven. Een aantal teams dat zich richt op de bestrijding van inbraken, zou vanuit deze locatie gaan werken. Het gebouw omvat onder meer kantoorruimten, cellencomplex en schietbaan van ongeveer 1500 m². Er is geen nadere informatie of alle ruimte door de politie op dit moment wordt gebruikt. Het lijkt voor de hand liggend dat dit niet het geval is.

Als dat zo is, levert het gebouw een prachtige kans om een nieuw impuls te geven aan vergroting van het veiligheidsgevoel van inwoners, instellingen en organisaties in Amstelveen. Het gebouw kan dan (deels) gebruikt worden als een Veiligheidscentrum waar (publieke en private) partijen bijeen gebracht worden die met veiligheid in Amstelveen te maken hebben. Gedacht kan worden aan onderbrengen van de BOA’s, het anti-inbrakenteam.De wijkagent kan hier spreekuur houden, mogelijk kan weer een aangifteloket worden geopend. Er ontstaat een mogelijkheid voor lesruimte Politieschool of beveiligingsopleidingen. Ook kan worden gedacht aan tijdelijke opvang van verwarde personen. Daarnaast zou er eveneens (huur) ruimte kunnen worden geboden aan private bedrijven, die raakvlakken met veiligheid en/of bewaking hebben.

AVA zal , mede namens de fracties van VVD, CDA en D66 (getalsmatig dus een meerderheid),  bij de komende gemeenteraadsvergadering op woensdag 11 december 2019 de motie; Onderzoek gebruik voormalig Politiebureau Zuid voor realisatie Veiligheidscentrum Amstelveen-Amstelland indienen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.