Bijgewerkt: 3 december 2023

Actief voor Amstelveen vragen over de Tiny Houses

Nieuws -> Politiek

Bron: Actief voor Amstelveen
13-06-2022

Mondelinge vragen van Actief voor Amstelveen aan het college van Amstelveen, gemeenteraadsvergadering van 15 juni 2022

Actief voor Amstelveen is verheugd over de snelle realisatie van tijdelijke woonunits als noodopvang voor vluchtelingen op Kronenburg. Door daadkrachtig optreden van de grondeigenaren, worden in dit gebied binnen twee maanden 40 woonunits geplaatst. Dit ondanks de eerder gemelde gezondheidsrisico’s aldaar en hierdoor geen woonbestemming maar slechts “tijdelijke” opvang met een maximale verblijfsduur van tien jaar mogelijk is.

Foto Amstelveen
(Bron Amstelveenweb.com - 2022)

Gonnie van Rietschoten raadslid van Actief voor Amstelveen


Actief voor Amstelveen vraagt zich wel af waarom dit project binnen twee maanden is te realiseren en de al jaren op de wachtlijst staande woningzoekende starters in Amstelveen, nog steeds wachten op beloofde tijdelijke huisvesting (o.a. Tiny Houses), op het terrein Kalkbranderij- Bovenkerkerhoek. Niet alleen omdat dit eigen terrein van de gemeente al twee jaar beschikbaar is, maar ook voldoet aan alle gezondheidseisen en een woonbestemming heeft.

Wij horen graag van het college waarom er nog steeds geen uitvoering is gegeven aan de door ons geïnitieerde en raadsbreed gesteunde moties van 12 februari 2020 en 18 november 2020 en wanneer het college van plan is hier wél uitvoering aan te geven.

Gonnie van Rietschoten raadslid Actief voor AmstelveenDe tiny-house beweging (ook bekend als de kleine huis beweging) is een architectonische en sociale beweging die pleit voor het verkleinen van woonruimtes, vereenvoudigen, en in wezen 'leven met minder.' Een tiny house is een 'wooneenheid met een maximum van 37 vierkante meter vloeroppervlak, exclusief zolders.'
Hoewel tiny housing in de eerste plaats een terugkeer naar eenvoudiger wonen vertegenwoordigt, werd de beweging ook beschouwd als een potentiële milieuvriendelijke oplossing voor de bestaande huisvestingsindustrie, evenals een haalbare overgangsoptie voor individuen die een gebrek aan onderdak ervaren.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.