Bijgewerkt: 22 september 2023

Actief voor Amstelveen is een BoerBurgerBondgenoot geworden

Nieuws -> Politiek

Bron: Michel Becker
06-03-2022

Zoals bekend voerden Actief voor Amstelveen (AVA) en BoerBurgerBeweging (BBB) gesprekken om er achter te komen hoe wij, zonder dat de eigen identiteit en zelfstandigheid in het geding is, kunnen samenwerken. Deze gesprekken zijn succesvol verlopen en op zaterdag 5 maart 2022 hebben namens BBB Caroline van der Plas en namens AVA Michel Becker de samenwerking als BBB Bondgenoot Amstelveen ondertekend en steunt BBB AVA Lijst 8.

Foto Amstelveen
(Bron AVA - 2022)

Caroline van der Plas lijsttrekker van de BoerBurgerBeweging, Michel Becker fractievoorzitter van AVA, Ruscha de Jong de Roos (Senioren AVA), Ronald Bouwman (Buitengebied AVA) en Erik Stegink (partijvoorzitter van BBB) in Moerdijk voor het café De Bakkerij tijdens de ondertekening van het samenwerkingscontract op 5 maart 2022


Actief voor Amstelveen is BoerBurgerBondgenoot van BoerBurgerBeweging (BBB), dé stem van en voor het platteland, die met Caroline van der Plas als Tweede Kamerlid een stevige opmars maakt in de landelijke politiek.

Het BBBondgenootschap legt een verbinding tussen de lokale en landelijke politiek. Lokale partijen die het programma van BoerBurgerBeweging onderschrijven kunnen zich aanmelden als BoerBurgerBondgenoot. Na toetsing wordt een verklaring ondertekend en krijgt de lokale partij de beschikking over een BoerBurgerBondgenoot logo dat ingezet kan worden tijdens de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. Het BoerBurgerBondgenootschap is een goed voorbeeld van nieuwe bestuurspolitiek: een nieuwe manier om issues die lokaal spelen ook snel en effectief een landelijk platform te geven.

BBB heeft er voor gekozen om zelf geen lokale afdelingen op te zetten, maar per gemeente met 1 lokale partij als Bondgenoot de samenwerking aan te gaan.  BBB Bondgenoten zijn inmiddels in 20 gemeenten actief.

Als BBB Bondgenoot krijgt de onafhankelijke lokale partij Actief voor Amstelveen meer invloed om o.a. de belangen in het buitengebied van Amstelveen te behartigen, met meer zeggenschap in het Waterschap, Provincie en Parlement. Natuurlijk stelt AVA prioriteit bij het belang binnen Amstelveen, maar daar hoort ook ons buitengebied bij. AVA heeft als No Nonsense partij vertrouwen in een vruchtbare samenwerking met de eveneens No Nonsense BoerBurgerBeweging van boegbeeld Caroline van der Plas.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.