Bijgewerkt: 2 maart 2024

Actie tegen afschaffing subsidie voor HVO en GVO

Nieuws -> Kerk

Bron: Protestants Amstelveen
11-06-2013

De Werkgroep IKOS-Amstelveen voert actie tegen de afschaffing van de subsidie voor Humanistisch en Godsdienstig Vormingsonderwijs (HVO en GVO) en roept iedereen op de petitie voor het behoud van deze lessen te tekenen op de website www.gvoenhvo.nl

bussemaker Amstelveen
(Foto Rijksoverheid - 2013)

Jet Bussemaker (PvdA), minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap


Vorige week heeft Jet Bussemaker, de minister van het Ministerie van Onderwijs bekendgemaakt, dat zij van plan is de subsidie per 1 januari 2014 stop te zetten. De Tweede Kamer besluit hierover in de 3de week van juni.

Sinds 2009 wordt Humanistisch en Godsdienstig Vormingsonderwijs gesubsidieerd. Meer dan 75.000 leerlingen van de openbare basisscholen volgen deze lessen iedere week onder schooltijd.

Met de bedoeling om kinderen al op jonge leeftijd te leren respect te hebben voor andere geloven, levensovertuigingen en culturen. De lessen helpen kinderen om hun eigen kijk op het leven te ontwikkelen. Om oog te hebben voor wat geloof voor mensen kan betekenen. En om respect te hebben voor mensen die anders in het leven staan dan zij zelf.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.