Bijgewerkt: 19 januari 2022

Actie 'De Laagte': 465 handtekeningen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Weekblad
06-01-2010

De actie van het Wijkplatform Randwijck voor het openhouden van wijkcentrum 'De Laagte' heeft uiteindelijk 465 handtekeningen opgeleverd. De bedoeling is deze half januari 2010 te overhandigen aan de verantwoordelijke wethouders en de gemeenteraad.

In december 2009 is er een gesprek geweest tussen de wethouders Groot en Veenboer en het wijkplatform, maar platformvoorzitter Nicole Bodewes zit nog vol vragen. De Laagte moet plaatsmaken voor een orthopedagogisch dagcentrum van Nif-terlake, maar Bodewes begrijpt nog steeds niet waarom zo'n groot gebouw uitgerekend in een woonbuurt moet komen ten koste van een wijkcentrum: „Is er in Amstelveen dan werkelijk geen andere plek voor te vinden?"

De Laagte Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2009)

Het gebouw van het wijkcentrum 'De Laagte'


Eerder waren er plannen voor het bouwen van vijf grote multifunctionele wijkcentra (mfa's). In één daarvan zou ook De Laagte worden opgenomen. „Maar het plan voor die mfa's is van tafel," zegt Bodewes. „Dan moet je toch de positie van De Laagte opnieuw bekijken? In feite raken wij nu ons wijkcentrum kwijt en dat in een wijk met veel kinderen."

De gemeente heeft als alternatief geregeld dat de meeste activiteiten van De Laagte doorgaan in het Go-centrum aan Schokland. „Maar dat heeft niet de sfeer van een wijkcentrum," zegt ze. „En wat gebeurt er, als de activiteiten uiteindelijk toch te lawaaiig blijken voor de denksporten in het Go-centrum?"

Hoop dat het huidige gebouw van de Michiel de Ruyterschool na het gereedkomen van de nieuwbouw van de school gebruikt kan worden als nieuw wijkcentrum, is bij het gesprek met de wethouders de bodem ingeslagen. „De Roelof Venemaschool moet ook een nieuw gebouw krijgen," zegt Bodewes.

De Laagte Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2009)

Nicole Bodewes, voorzitter Wijkplatform Randwijck leest het bezwaarschrift van de bewoners voor tijdens de drukbezochte bijeenkomst op 25 november 2009 in het wijkcentrum 'De Laagte'


„Zodra de nieuwe Michiel de Ruyterschool klaar is, trekt de Roelof Venemaschool tijdelijk in het oude gebouw van de De Ruyterschool. Dan zijn we zo vier, vijf jaar verder.", ,Het wachten is nu op de uitkomst van juridische procedures door omwonenden tegen de vergunningen voor de bouw van Nifterlake.

Anti kraak

De gemeente houdt zich aan de toezegging dat wijkcentrum 'De Laagte' niet wordt gesloopt voordat de voorzieningenrechter een uitspraak heeft gedaan over bezwaren van omwonenden tegen nieuw bouwplannen op deze locatie. Werkzaamheden die op dit moment in 'De Laagte' plaatsvinden, houden volgens een gemeentewoordvoerder dan ook geen verband met de sloop. Ze zijn volgens hem noodzakelijk om het gebouw leeg op te kunnen leveren. Met ingang van 15 januari 2010 gaat een anti-kraakorganisatie het gebouw van voormalig wijkcentrum 'De Laagte' beheren.


Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.