Bijgewerkt: 6 december 2023

Acht onveilige bomen aan de Bovenkerkerweg worden gekapt

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
22-10-2019

Aan de Bovenkerkerweg staan acht bomen die voor een onveilige situatie voor automobilisten en fietsers zorgen. Uit onderzoek is gebleken dat deze bomen tijdens een flinke herfststorm kunnen omvallen. De gemeente Amstelveen is daarom genoodzaakt de bomen te kappen. De voornamelijk Italiaanse populieren worden van 25 oktober tot en met 29 oktober 2019 verwijderd.

Een gespecialiseerd extern groenadviesbureau heeft onderzoek uitgevoerd naar de stabiliteit van de bomen aan de Bovenkerkerweg ter hoogte van bedrijventerrein Legmeer. Uit dit onderzoek is via een zogeheten trekproef naar voren gekomen dat acht bomen een acuut risico vormen en uit veiligheidsoogpunt direct moeten worden verwijderd. Door de laatste twee extreem droge zomers heeft het veen in de dijk plaatselijk zijn draagkracht verloren om deze bomen voldoende stabiliteit te verlenen.Dit is het tweede onderzoek dat is uitgevoerd naar de staat van de bomenrij aan de Bovenkerkerweg. Bij het eerste onderzoek concludeerden inspecteurs al dat de bomen een veiligheidsrisico vormen. Aangezien de gemeente veel waarde hecht aan het behoud van bomen is er een second opinion aangevraagd. De gemeente Amstelveen hanteert een 'groen-voor-groen-beleid' met daarin het uitgangspunt ‘de juiste boom op de juiste plek‘. Wanneer ergens groen wordt verwijderd, bekijkt de gemeente op welke plek dit het beste gecompenseerd kan worden. In dit geval gaat het om urgente kap. Op een later moment wordt gekeken naar groencompensatie.

Elk najaar houdt de gemeente een bomenrevisie, waarin we gevaarlijke bomen en bomen van slechte kwaliteit in samenspraak met onze Groenraad verwijderen. Omdat de Bovenkerkerweg een drukke verkeersader is en de bomen dusdanig slecht zijn gebleken, lopen we met deze acht bomen hierop vooruit. De Groenraad is hierover geïnformeerd.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.