Bijgewerkt: 2 december 2023

Aanvragen hindoe en islamitische basisscholen in Amstelveen afgewezen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
09-05-2019

In januari 2019 heeft de gemeente Amstelveen zowel van de Stichting Hindoe Onderwijs Nederland (SHON) als de Stichting Islamitisch Onderwijs Noord-Holland (SIO-NH) een aanvraag ontvangen voor het oprichten van nieuwe basisscholen in Amstelveen. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen om deze aanvragen af te wijzen.

De gemeente streeft naar toekomstbestendige en levensvatbare scholen, afgestemd op de behoefte in de gemeente. Iedereen kan een aanvraag doen voor een nieuwe basisschool, maar daarbij moet wel aan voorwaarden worden voldaan. Waaronder aantoonbare mogelijkheden voor voldoende leerlingen binnen de gemeente of een verzorgingsgebied rond de gemeente. Hiervoor wordt bijvoorbeeld naar inwonersaantal, leerlingdichtheid en bevolkingsopbouw gekeken. Beide stichtingen hebben niet kunnen aantonen dat er voldoende leerlingen met belangstelling voor hun school in Amstelveen en omgeving wonen.

Voor beide aanvragen geldt verder dat er binnen de gemeente Amstelveen geen direct aantoonbare belangstelling van ouders is. Noch de gemeente noch de schoolbesturen hebben eerder signalen ontvangen dat er vraag is naar islamitisch of hindoe onderwijs. Wel is eerder gebleken dat er door de toenemende internationalisering van de bevolking behoefte is aan een Internationaal Georiënteerde School voor het Basisonderwijs (IGBO). Deze gaat komend schooljaar open. De aanvragers zijn op de hoogte gesteld van het voorstel tot afwijzing.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.