Bijgewerkt: 18 mei 2024

Aanvraagperiode subsidie sportevenementen in Amstelveen verruimd

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
07-10-2018

Het College van Burgemeester en Wethouders van Amstelveen heeft 18 september 2018 nieuwe regels vastgesteld voor het aanvragen van subsidie voor sportevenementen. Belangrijkste verandering is de verruiming van de aanvraagperiode. Aanvragers van een subsidie voor een evenement in de eerste helft van een kalenderjaar hebben hiervoor tot 1 november van het voorafgaande jaar de tijd. Dat was voorheen 1 oktober. Aanvragen voor de tweede helft van het jaar kunnen worden ingediend tot 1 mei, in plaats van 1 april.

De gemeente Amstelveen vindt het belangrijk dat er in de gemeente sportevenementen worden georganiseerd, zowel voor de breedtesport als ook voor de topsport. Om dit te stimuleren stelt het college subsidie beschikbaar. De subsidie is aan te vragen door Amstelveense (sport)verenigingen die zijn aangesloten bij een sportbond die onder de koepel van NOC*NSF valt. Het sportevenement moet in hoofdzaak gericht zijn op Amstelveen en bijdragen aan het verbeteren van de sportbeoefening en –beleving in Amstelveen. Ook moet het goed toegankelijk zijn voor de Amstelveners en iets toevoegen aan het huidige sportaanbod en de stad.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Rob Ellermeijer (VVD) wethouder Sport


Rob Ellermeijer (VVD) wethouder Sport: 'Sportevenementen geven de stad een extra dimensie. Met de nieuwe subsidieregels geven we de organisatoren van een sportevenement meer tijd om een goede aanvraag in te dienen. Daar staat wel tegenover dat we strakker de deadlines zullen handhaven. Zo krijgen we een duidelijk inzicht in de totale aanvragen en kunnen we een integrale afweging maken.'

Bij de toekenning van subsidie voor een sportevenement zal de gemeente er ook op toezien dat de organisatie er alles aan doet om het evenement rookvrij te maken. Dit past binnen het streven van het college om van Amstelveen een rookvrije gemeente te maken. Meer informatie over de nieuwe subsidieregels vindt u op https://www.amstelveen.nl/regelen-aanvragen/publicatie/subsidies Met uw DigiD kunt u de subsidieaanvraag ook online indienen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.