Bijgewerkt: 27 september 2022

Aanvraag vergunning zendmasten Noorddammerweg en De Aanloop

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
12-07-2013

Herbert Raat, (VVD) Wethouder Vergunningen informeert de gemeenteraad van Amstelveen:

Geachte dames en heren,

Recentelijk is de gemeente Amstelveen benaderd door een aantal aanbieders van mobiele telefonie voor het  plaatsen van een tweetal UMTS-masten in Amstelveen. De plaatsing van een soortgelijke mast achter de Amsterdamseweg (en de daaruit ontstane commotie) staan ons nog vers in het geheugen. Mede op basis van deze eerdere plaatsing achter de Amsterdamseweg, wil ik u in een zo vroeg mogelijk stadium informeren over voorgenoemde verzoeken.

UMTS Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

De plaatsing van de UMTS-mast aan de Jan Tooroplaan, achter de Amsterdamseweg veroorzaakte grote commotie bij omwonenden


Noorddammerweg

Een aantal aanbieders wil gezamenlijk aan de Noorddammerweg een zendmast plaatsen. Een exacte plaats is nog niet bepaald, maar er wordt in eerste instantie gekeken naar het gebied nabij de voetbalvelden van Roda. De aanbieders hebben hiervoor een formele aanvraag ingediend.

Deze aanvraag is dan ook op de gebruikelijke wijze gepubliceerd. Op verzoek van de gemeente is deze aanvraag weer ingetrokken, zodat er zonder, dat er tijdsdruk ontstaat voor het afhandelen van de aanvraag binnen wettelijke termijnen, in goed gezamenlijk overleg met aanbieders, bewoners en gemeente naar mogelijkheden gekeken kan worden.

zenders Amstelveen
(Bron Rijksoverheid/ Antennebureau - 2013)

In Amstelveen staan momenteel 120 zenders. Providers proberen hun zenders zoveel als mogelijk gezamenlijk te plaatsen. Het gemiddelde in Amstelveen is 2,5 zender per mast. In Amstelveen staan momenteel 48 masten. Zwarte cirkel= gsm, groene cirkel= omroep, blauwe cirkel= UMTS


De Aanloop

In het noord/oosten van Amstelveen wordt ook gekeken naar een plaats voor een extra zendmast. Zoals het er nu naar uitziet, komen de aanbieders niet met een formele aanvraag voor deze locatie, omdat uitgeweken kan worden naar een gebouw in de nabije omgeving. Het plaatsen van een losse mast is dan niet meer aan de orde. Voor het plaatsen van een zendmast op een gebouw is in veel gevallen geen vergunning nodig van de gemeente. Deze objecten kunnen vaak vergunningsvrij worden geplaatst.

Wat is de rol van de gemeente

Van de gemeente wordt een inspanningsverplichting gevraagd bij het plaatsen van zendmasten. Dat betekent niet, dat er altijd en onder alle omstandigheden meegewerkt moet worden aan het plaatsen van zendmasten. Niet alleen het belang van de providers geldt, maar ook het belang van de omgeving. Bewoners willen, dat de masten zo min mogelijk zichtbaar zijn. Als gemeente moeten we ook rekening houden met de bereikbaarheid van de stad. In noodgevallen moet je ten alle tijden de politie, brandweer of ambulance kunnen bellen. 

Amstelveen telt 120 zenders

In Amstelveen staan momenteel 120 zenders. Providers proberen hun zenders zoveel als mogelijk gezamenlijk te plaatsen. Het gemiddelde in Amstelveen is 2,5 zender per mast. In Amstelveen staan momenteel 48 masten.

Op de site www.antennebureau.nl  staan ook voor Amstelveen alle locaties aangegeven. Dit antennebureau is een informatiebureau van de Rijksoverheid. Deze instantie kan mogelijk ook een bijdrage leveren bij de toekomstige communicatie over zendmasten naar burgers en bedrijven in Amstelveen.

Het vervolg is nu, dat wij in overleg gaan treden met de toekomstige aanvragers van de zendmast. In overleg met de gemeente zullen meerdere locaties worden onderzocht en afgewogen. Nadat er een exactere locatie bekend is, zal het overleg met de omgeving worden aangegaan. Over het vervolg hiervan zal ik u nader informeren.

Met vriendelijke groet, Herbert Raat, Wethouder VergunningenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.