Bijgewerkt: 24 juli 2024

Aantal vrijkomende sociale woningen in Amstelveen op dieptepunt

Nieuws -> Politiek

Bron: Jeroen Brandes
02-08-2011

'Er zijn onvoldoende sociale woningen in Amstelveen'. Dat vindt de PvdA fractie in Amstelveen. Het college van B en W laat in antwoorden op de door de PvdA-fractie gestelde vragen weten te beschikken over voldoende sociale woningen in relatie tot de omvang van de doelgroep. “Onbegrijpelijk” aldus raadslid Brandes “ er zijn toch wachtlijsten?”

'Wat doet dit college nu echt aan het terugdringen van de wachtlijsten?'

Oplossing 1: via het meetellen van de particuliere woningen wordt de indruk gewekt, dat er een surplus aan sociale woningen voorradig is in Amstelveen. “Het meetellen van particuliere huurwoningen is nieuw. Er zijn nog helemaal geen afspraken gemaakt met particuliere verhuurders, kortom nu nog een ongrijpbaar aantal woningen”.

Oplossing 2: De doorstroming op gang brengen, roept dit college. “maar dat lukt ze niet”, uit de laatste rapportage van de Stadsregio over woonruimteverdeling is de bevestiging hiervan te lezen.

Brandes Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Jeroen Brandes, PvdA raadslid en woordvoerder wonen


Nieuwbouwprojecten worden uitgesteld door de economische crisis. De tot op heden door de raad vastgestelde bouwprojecten moesten het zonder sociale woningen doen. Deze economische crisis brengt ook met zich mee dat banken strengere hypotheekeisen hanteren en het koopbeleid daarmee ontmoedigen.

Starters komen zo een stuk minder goed aan bod voor een koopwoning, en dus blijven ze zitten. Waar moeten ze anders naartoe? Het aantal zoekende blijft nagenoeg gelijk. Bij het uitblijven van vrijkomende woningen zal de druk op de sociale woningmarkt alleen maar toenemen. Bovendien staan de in de raad gepasseerde woningbouwprojecten nu niet bol van de doorstroomwoningen, of woningen voor specifieke doelgroepen als senioren die eventueel een woning achterlaten.

“Als er geen passende woningen zijn voor doorstroming kun je wel roepen dat je wilt sturen op doorstroming, maar dat is makkelijk en niet haalbaar” aldus Brandes. De gevolgen van de economische crisis, geen afspraken met particuliere verhuurders, en de “oplossingen van dit college” creëert een enorme druk op de huidige sociale woonvoorraad.

Oplossing 3 komt van de PvdA “bouw altijd ook sociaal”, “bouw voor specifieke doelgroepen” en zorg voor een scherp “toewijzingsbeleid”. Een blijvend gezonde gemeente vraagt voldoende aanwas van jongeren en jonge gezinnen. Voor de PvdA betekent, dat er juist voor hen ook voldoende wordt gebouwd.

Jeroen Brandes, PvdA raadslid en woordvoerder wonenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.