Bijgewerkt: 22 juli 2024

Aantal overvallen met 17 % afgenomen in 2013

Nieuws -> Politie

Bron: Rijksoverheid
16-12-2013

Het aantal overvallen is in 2013 flink afgenomen ten opzichte van 2012. In de eerste 11 maanden van dit jaar met 17%. Ook het aantal straatroven is in 2013 sterk gedaald. In de eerste 9 maanden van dit jaar met 15%. Het terugdringen van het aantal overvallen en straatroven is een topprioriteit van minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie.

opstelten Amstelveen
(Bron Rijksoverheid - 2013)

Ivo Opstelten, (VVD) minister van Veiligheid en Justitie


Dat blijkt uit de overvalcijfers over de eerste 11 maanden van 2013. In 2009 is het ministerie gestart met de Aanpak Overvallen, sindsdien is het aantal overvallen ieder jaar gedaald. Van bijna 3000 in het startjaar tot ongeveer 1700 in 2013. Sinds de start van de aanpak straatroven begin 2012 is ook het aantal straatroven sterk gedaald. Van ongeveer 8700 tot rond de 7000 in 2013.

De daling van de overvallen is dit jaar vooral sterk bij benzinestations, supermarkten en tankstations. Alleen het aantal overvallen op vrachtwagens is licht gestegen. Minister Opstelten gaat in gesprek met Transport en Logistiek Nederland om te onderzoeken, welke maatregelen kunnen worden genomen om dit te verminderen.

Politie, justitie, bedrijfsleven, gemeenten en brancheorganisaties werken al een aantal jaar nauw samen via de landelijke Taskforce Overvallen om het aantal overvallen een halt toe te roepen. Het aantal overvallen is teruggedrongen door de inzet van speciale overvalteams en helikopters en via een dadergerichte aanpak. Bij de bestrijding kiezen politie en justitie voor een stevige dadergerichte aanpak.

Zo wordt er gefocust op potentiële daders en komt er een scherper toezicht op overvallers die vervroegd in vrijheid worden gesteld. Dit heeft ertoe geleid, dat de kans dat een overvaller, of straatrover wordt aangehouden fors is vergroot, overvallers en straatrovers zwaarder worden gestraft en overvallers ook na hun detentie onder verscherpt toezicht komen te staan.

Ook worden ondernemers ondersteund met het nemen van concrete maatregelen om de kans op overvallen te verkleinen. Zij verkrijgen hiervoor voortdurend voorlichting en kunnen gebruik maken van de aanpak Veiligheid Kleine Bedrijven om preventiemaatregelen te treffen. Tevens wordt de hulp van burgers ingeroepen door bijvoorbeeld publiekscampagnes om elektronisch betalen te stimuleren.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.