Bijgewerkt: 30 september 2023

Aantal inwoners van Amstelveen is opnieuw gestegen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
14-09-2023

Amstelveen telde op 1 januari 2023 94.435 inwoners, ruim 2.000 meer dan het jaar daarvoor. De laatste jaren groeide de Amstelveense bevolking gemiddeld met 1% per jaar. Naar verwachting zet deze groei zich door. Dit blijkt uit Facts & Figures 2023, de jaarlijkse uitgave van de gemeente met statistieken over de Amstelveense bevolking.

Facts & Figures (pdf 52 pagina’s) geeft niet alleen informatie over de bevolkingsopbouw, maar ook over economische structuur, onderwijs, cultuur, veiligheid en werkgelegenheid. Volgens burgemeester Tjapko Poppens is Facts & Figures meer dan een samenvatting van cijfers en tabellen. “Deze publicatie geeft ons het verhaal achter de cijfers en een veelzijdig beeld van onze stad. Het laat zien dat Amstelveen door onder andere het uiteenlopende sport- en cultuuraanbod en internationale karakter een dynamische, levendige gemeente is.”

Internationale bevolking. Amstelveen wordt steeds internationaler. De stad telt 142 verschillende nationaliteiten; 23% van de Amstelveense bevolking heeft een niet-Nederlandse achtergrond. Er wonen meer vrouwen (52%) dan mannen (48%) in Amstelveen. De gemiddelde Amstelvener (40,9 jaar) is iets jonger dan de gemiddelde Nederlander (42,3 jaar).

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2023)

Een informatieve pagina vanuit de Facts & Figures 2023

Groei aantal bedrijven. Amstelveen heeft door haar ligging een gunstige economische uitgangspositie. Zakelijke dienstverlening is de grootste bedrijfstak in Amstelveen. Het aantal bedrijven groeide de afgelopen 10 jaar met 3.800 tot bijna 12.000 vestigingen. Er werkten 54.700 mensen in Amstelveen in 2023. Ondanks de groei van het aantal bedrijven nam het aantal werkzame personen licht af (-2%).

Internationaal onderwijs. Verspreid over Amstelveen zijn 28 schoollocaties (basisonderwijs, voortgezet onderwijs en particulier onderwijs), waarvan, passend bij de internationale bevolking, een aantal met een internationaal karakter. Leerlingen wonen in Amstelveen gemiddeld dichterbij primair bekostigd onderwijs (1,79 kilometer) in vergelijking met Nederland (2,09 kilometer). 

Bezoek culturele instellingen trekt aan. In 2022 openden culturele instellingen hun deuren voor het eerst na de coronapandemie weer nagenoeg het hele jaar. Dit is terug te zien aan de bezoekersaantallen, die bijna weer op hetzelfde niveau zijn als voor de pandemie.

Kijk voor de rapportage Facts & Figures 2023 Actuele gegevens vindt u op www.amstelveen.incijfers.nl. U kunt zelf tabellen samenstellen over thema’s zoals bevolking, wonen, bedrijvigheid en onderwijs. Veel cijfers zijn ook op wijkniveau en over meerdere jaren beschikbaar.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.