Bijgewerkt: 8 december 2021

Aantal bedrijven in Amstelveen is gestegen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Nieuwsblad
14-07-2005

Ondanks een toename van het aantal vertrekkende bedrijven, is het totaal aantal in Amstelveen gevestigde bedrijven in de periode 1996-2003 juist gestegen.

Dat concludeert gemeente Amstelveen in reactie op het vestigingsplaatsonderzoek van het Platform Bedrijfsleven Amstelveen. Het Platform, bestaande uit Ondernemersvereniging Amstelveen (OA), de Vereniging Amstelveense Detailhandels Organisaties (VAD) en de Kamer van Koophandel Amsterdam (KvK) presenteerde het onderzoek eind april dit jaar en bood het aan wethouder Tiemessen van Economische Zaken.

De wethouder ging met het onderzoek aan de slag en komt nu terug met een korte notitie als antwoord. In die notitie staat te lezen dat Amstelveen, naast de constatering dat het aantal lokale bedrijven juist is gestegen van mening is dat de uitkomsten van het verplaatsingsonderzoek niet-representatief zijn en dat een duidelijke relatie tussen conclusies en aanbevelingen ontbreekt.

Het college ziet ondanks de toch wel harde kanttekeningen die worden geplaatst bij het onderzoek toch ook mogelijkheden. ,,Het onderzoek biedt voldoende aanknopingspunten voor het samen met het bedrijfsleven oppakken van aandachts- en actiepunten, zoals het opknappen
en verbeteren van de bereikbaarheid van bestaande bedrijventerreinen en kantoorlocaties en het leveren van inspanningen ten behoeve van de arbeidsmarkt," aldus een gemeentelijk persbericht, dat afgelopen donderdag mondeling werd toegelicht door wethouder Tiemessen.

De gemeente heeft het onderzoek van het Platform ook gezien als een signaal van het bedrijfsleven en stelt dat op een aantal punten verbeteringen nodig zijn.
Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.