Bijgewerkt: 26 september 2022

Aanpassingen van lokale wegen in Amstelveen rond A9 krijgen vorm

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
03-07-2018

De aanpassingen aan de lokale wegen die nodig zijn voor de werkzaamheden rondom de A9 zijn vastgesteld. Doel hiervan is om de doorstroming van het verkeer in Amstelveen zo soepel mogelijk te laten verlopen. Als de werkzaamheden aan de Rijksweg in 2020 van start gaan moeten deze afgerond zijn. De maatregelen zijn opgesteld door de gemeente, Rijkswaterstaat, de Provincie Noord-Holland en de Vervoerregio.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Rob Ellermeijer (VVD) wethouder Verkeer en Vervoer en Herbert Raat (VVD) wethouder A9


Rob Ellermeijer (VVD) wethouder Verkeer en Vervoer en Herbert Raat (VVD) wethouder A9 zijn blij met de aanpassingen: 'We moeten de Amstelveense wegen klaar maken voor de werkzaamheden aan de A9. Dat er overlast komt is een gegeven. Maar hiermee proberen we de doorstroom zo soepel mogelijk te laten verlopen. We kijken daarbij integraal naar de grote projecten in de stad. Zodat niet heel Amstelveen in één keer op de schop gaat, maar dat werkzaamheden klaar zijn voordat de volgende van start gaan.'Afsluiting toe- en afrit Keizer Karelweg richting Holendrecht. Tijdens de werkzaamheden aan de A9 wordt naar verwachting de toerit vanaf de Keizer Karelweg richting Holendrecht voor een periode van vier jaar en afrit voor een periode van twee jaar afgesloten. Verkeer richting Holendrecht moet daarom gebruik maken van de toe- en afrit bij de Burgemeester Boersweg. De omleidingsroutes daar naar toe gaan via de Oranjebaan (vanuit noord) en via de Laan van Langerhuize (vanuit zuid).

Betere doorstroming door aanpassingen. Om de doorstroming in de stad te verbeteren zijn aanpassingen op de volgende locaties afgesproken:

Foto Amstelveen
De eerste verkeersmaatregelen zijn inmiddels getroffen, de rest volgt gefaseerd. Met Rijkswaterstaat is contractueel afgesproken dat alle maatregelen behouden blijven na de realisatie van de A9. Het gaat hierbij onder andere om het aanleggen van een rotonde bij het kruispunt Keizer Karelweg/Mr. G. Groen van Prinstererlaan, extra rijstroken op verschillende locaties en een fietstunnel bij het knooppunt Ouderkerkerlaan. Dit drukke kruispunt was al onder de aandacht van het college. De aanpassingen zijn tot stand gekomen na overleggen met de Fietsersbond en het bewonerscomité Maimonideslaan en Nicolaas Tulplaan. Dit komt ook de verkeersveiligheid ten goede. Voor de verbreding van het viaduct Ouderkerkerlaan-Laan van Langerhuize en de fietstunnel moet de Vervoerregio Amsterdam nog een definitieve subsidiebeschikking afgeven. De gemeente start in samenwerking met Rijkswaterstaat nog een uitgebreide informatiecampagne om de omleidingsroutes onder de aandacht te brengen. Bij Amstelveen InZicht (Stadsplein 103) kunt u de ontwerptekeningen bekijken.


Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.