Bijgewerkt: 8 augustus 2022

Aanpak van gehoorbeschadiging tijdens concerten

Nieuws -> Gezondheid

Bron: RIjksoverheid
14-02-2014

Van 810.500 Nederlanders is bij de huisarts bekend, dat zij problemen hebben met hun gehoor. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM. Daaruit blijken ook signalen, dat gehoorschade door harde muziek onder jongeren een groeiend probleem is. Het vermoeden bestaat, dat jongeren meer worden blootgesteld aan hard geluid, bijvoorbeeld via persoonlijke muziekspelers en uitgaan. Tot 60% van jongeren die mee hebben gedaan aan een zelftest geven aan, dat ze weleens een piep horen na het uitgaan. Zo'n 20% heeft die piep zelfs permanent. Dat wijst op een onherstelbare gehoorbeschadiging.

 Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) neemt deze waarschuwingssignalen serieus. Hij pakt het probleem aan bij de bron, omdat je gehoorschade door harde muziek alleen kunt voorkomen, niet genezen.

decibel Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Decibel meting met een smartphone


Concerten en dancefeesten

Een belangrijke bron is de muziek tijdens concerten en dancefeesten. Met de organisatoren van muziekevenementen en poppodia sluit hij daarom een convenant op vrijdag 14 februari 2014. Het convenant moet er toe leiden, dat de muziek zachter wordt gezet en bezoekers actief worden voorgelicht over de risico's van harde muziek voor hun oren, zodat zij zich daar tegen kunnen beschermen.

Kettingzaag

Van Rijn: "Muziek kan tegenwoordig zo hard, dat bij sommige concerten alleen oordoppen voor bouwvakkers veilig genoeg zijn. Dan heb je te maken met het volume van een kettingzaag! Daar moeten we echt vanaf. Met dit convenant draaien we de volumeknop terug naar een niveau, waar muzikanten, barpersoneel en bezoekers met de juiste gehoorbescherming de hele avond veilig in kunnen verblijven.

Ik waardeer het, dat deze partijen hun verantwoordelijkheid nemen en een voortrekkersrol vervullen bij het tegengaan van gehoorschade. Ik streef ernaar, dat meer partijen zich nog aansluiten bij het convenant. Daar wil ik wel direct bijzeggen, dat mijn verwachtingen hoog zijn. Deze afspraken moeten echt leiden tot concrete verbeteringen, zodat bezoekers op een veilige manier van muziek kunnen genieten. Als die uitblijven, overweeg ik wettelijke maatregelen."

Een andere belangrijke bron van geluid vormen persoonlijke muziekspelers. Sinds januari 2013 zijn er Europese normen voor muziekspelers en mobiele telefoons om het risico op gehoorschade te beperken. Zo is de standaard maximuminstelling van het volumeniveau van een persoonlijke muziekspeler 85 decibel en is het maximale volume op 100 decibel gezet. De NVWA ziet hier op zijn verzoek op toe en is met fabrikanten in overleg. Dit is ook nodig, want uit een eerste onderzoek van de NVWA eind 2013 bleek, dat een groot deel van de muziekspelers niet aan de nieuwe eisen voldeed.

Decibel (dB)?

De decibel (dB) is een logaritmische eenheid die de verhouding tussen twee waarden van een fysische grootheid (meestal gemeten in eenheden van energie, of intensiteit) uitbeeldt. Een decibel is een 10de van een bel, een zelden gebruikte eenheid genoemd ter ere van Alexander Graham Bell, een Brits uitvinder, autodidact en de oprichter van de telefoonmaatschappij Bell.

De decibel werd oorspronkelijk in de telefonie gebruikt om de signaalverzwakking, dus het vermogensverlies, in kabels aan te duiden. In de akoestiek wordt meestal de decibel gebruikt om het geluidsniveau weer te geven.

Het menselijk gehoor werkt ook min, of meer volgens een logaritmische schaal. Horen we een geluid, dat twee keer zo sterk is (in geluidsdruk) als een eerder geluid en daarna weer een 2 maal zo sterk geluid, dan ervaren we het verschil in sterkte tussen de beide eerste als (ongeveer) even groot als het verschil tussen de laatste twee. U kunt uw gehoor testen op de website Nationale Hoortest. Er zijn ook decibel meter apps beschikbaar voor smartphones, zoals de Decibel meter voor Android en Apple (iOS) toestellen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.