Bijgewerkt: 29 september 2023

Aanpak achterstallig onderhoud woningen ontbreekt in Woonagenda!

Nieuws -> Politiek

Bron: SP-Amstelveen
06-03-2016

Op 9 maart 2016 stelt de gemeenteraad de Woonagenda 2015-2018 van Amstelveen vast. De SP mist in de woonagenda de aanpak van achterstallig onderhoud. De SP-Amstelveen zal met voorstellen komen om het achterstallig onderhoud aan te pakken van de corporatiewoningen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Patrick Adriaans, gemeenteraadslid van SP-Amstelveen


Raadslid Patrick Adriaans: ”De SP komt in veel in de buurten van Amstelveen. Onder het motto ‘mijn huur is te duur’ hebben wij onderzoek gedaan naar verschillende complexen van woningcorporatie Eigen Haard in Amstelveen. We hebben zelf geconstateerd, dat een aantal woningen niet in goede staat zijn. Bijvoorbeeld aan de Van Heuven Goedhartlaan en de Jeanne d’Arclaan. We hebben zelf de woningen geïnspecteerd en zien, dat hier sprake is van achterstallig onderhoud.”In de woonagenda geeft het college aan, dat woningcorporaties zich moeten gaan richten op verbetering van kwaliteit en noemt daarbij renovatie. Adriaans: “Wij zien een patroon, dat complexen niet goed onderhouden worden, bewoners klagen, maar Eigen Haard ontkent. Bij goed onderhoud is renovatie niet altijd noodzakelijk. Dit scheelt in de kosten voor bewoners, want na een renovatie mag de huur omhoog, na het wegwerken van achterstallig onderhoud niet.”De gemeente gaat op basis van de woonagenda afspraken maken met Eigen Haard. De SP vreest, dat als de gemeente achterstallig onderhoud niet expliciet benoemd, het voor bewoners lastiger is om het gesprek met Eigen Haard aan te gaan. De SP zal dan ook een motie indienen om de aanpak van achterstallig onderhoud een prominente plek in de prestatieafspraken te geven.

Adriaans: “Wij vinden, dat de gemeente goede afspraken moet maken met de corporatie en daarbij goed moet toezien op naleving van deze afspraken. De gemeente heeft daarbij een ondersteunende rol naar de huurders, dat zijn ten slotte de inwoners van Amstelveen” Naast achterstallig onderhoud zal de SP ook een motie indienen om woningbouw aan de Carmenlaan mogelijk te maken.

Adriaans: “De Carmenlaan is al sinds 2007 de schandvlek van Amstelveen, hier zijn sociale huurwoningen gesloopt voor een weinig gebruikt veldje. Dit is een van de meest voor de hand liggende plekken om sociale huurwoningen te bouwen dus laten we dat ook doen!”Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.