Bijgewerkt: 22 juli 2024

Aandacht voor de zieken in de Kruiskerk Amstelveen

Nieuws -> Kerk

Bron: Protestants Amstelveen
11-05-2017

'Zo vriendelijk en veilig als het licht, zo als een mantel om mij heen geslagen….' Op zondag 21 mei 2017 is er weer een Manteldienst in de Kruiskerk Amstelveen, Van der Veerelaan 30a. Dit is een korte viering voor iedereen met bijzondere aandacht voor hen die vanwege hun gezondheid, of fysieke omstandigheden niet zo makkelijk een gewone viering kunnen bijwonen. De viering begint om 11.00 uur en is rond 11.45 uur afgelopen. Voorgangers zijn ds. Sieb Lanser en Ria Keijzer. Er is voor ieder gelegenheid om in deze viering een persoonlijke zegen te ontvangen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Dominee Sieb Lanser tijdens de oecumenische gebedsdienst in de Handwegkerk op 4 mei 2012


De kerk is open vanaf 10.30 uur. Na de dienst is er voor iedereen koffie of thee, en voor hen die speciaal voor deze viering komen is er om 12.15 uur een eenvoudige lunch en gelegenheid om ervaringen uit te wisselen, waarvoor telefonische opgave mogelijk is (020- 64 138 26). Kijk voor meer informatie op www.kruiskerk-amstelveen.nl.

Het is een Bijbelse opdracht en dus een goede zaak, dat we omzien naar zieken. Op initiatief van de gebedsgroep is het gesprek heropend over de vraag, hoe daar in de kerk vorm aan wordt gegeven. Hoe kunnen we pastoraal en liturgisch misschien nog beter inspelen op het verlangen naar aandacht en vormen van zegen. Zo ontstond het idee voor een Manteldienst. Het beeld van een mantel drukt Gods nabijheid uit en onderlinge zorg.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.