Bijgewerkt: 2 december 2023

Aanbesteding van buitenreclame in Amstelveen 2016-2017

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
19-08-2016

Peter Bot (BBA) wethouder van Ruimtelijke ordening informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen:

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Peter Bot (BBA) wethouder van Ruimtelijke ordening


Geachte raadsleden,

In februari bent u middels een raadsbrief reeds geïnformeerd over het feit, dat er wijzigingen plaatsvinden in de buitenreclame van Amstelveen. In deze raadsbrief informeer ik u over de stand van zaken en de voorlopige planning van de aanbesteding. De selectiestukken voor de aanbesteding zijn gereed en worden na vaststelling door het college van burgemeester en wethouders gepubliceerd. Er vinden twee uitvragen plaats; een voor de Driehoeksborden en een voor de Bushokjes en Reclamezuilen.

Onderstaand een korte toelichting per uitvraag.

Driehoeksborden. Deze uiting is met name bedoeld voor lokale reclame, culturele aankondigingen en gemeentelijke uitingen. De bezettingsgraad is erg hoog. Hiervoor wordt een overeenkomst voor 5 jaar aangegaan met een exploitant. De gevraagde afdracht is minimaal € 40.000 ex BTW. De afdracht is momenteel € 33.400. In de nieuwe situatie is het kunnen reserveren van een route door de gemeente beter geborgd dan nu.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Reclameborden langs de Keizer Karelweg ter hoogte van Stadshart Amstelveen


Bushokjes en Reclamezuilen. Deze markt bestaat grotendeels uit landelijke adverteerders. Hiervoor wordt een overeenkomst voor 10 jaar aangegaan met een exploitant. De gevraagde afdracht is voor de Bushokjes en Reclamezuilen € 210.000 ex BTW per jaar. Momenteel worden hiervoor geen afdrachten betaald aan de gemeente. Voor de op het busstation te plaatsen zelfreinigend openbaar toilet en twee informatiepanelen worden geen afdrachten gevraagd, dat is een dienstverlening.

Voorlopige planning: september 2016 t/m december 2017. Publicatie aanbesteding op TenderNed:  +5 maanden, gunning aan nieuwe exploitant + 6 maanden, levering en plaatsing objecten +4 maanden. Transitie (‘leeg’ opleveren huidige exploitant en implementatie nieuwe exploitant) gereed.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Hoogachtend, namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen, Peter Bot wethouderAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.