Bijgewerkt: 18 oktober 2021

Aan Z Amstelveen is de nieuwe welzijnsaanbieder vanaf 2014

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
15-10-2013

In 2014 zal het beheer van de wijkcentra en de organisatie van welzijnsactiviteiten worden uitgevoerd door Aan Z Amstelveen, een samenwerkingsverband van VITA Welzijn en Advies en Participe (Participe is voor de gemeente Alphen aan den Rijn de uitvoeringsorganisatie voor de Wmo). Het College van B en W van Amstelveen heeft 15 oktober 2013 het advies overgenomen van de selectiecommissie die de subsidieaanvragen behandelde.

VVD-wethouder Herbert Raat (Financiën): “AanZ Amstelveen neemt per 1 januari 2014 het beheer van de wijkcentra en het welzijnswerk in Amstelveense wijken door activiteitencoördinatoren en welzijnswerkers over van Cardanus. Beide gesubsidieerde activiteiten blijven dus in één hand.

Ons beschikbare budget hiervoor is bijna 1,4 miljoen euro voor 2014: de nieuwe aanbieder kan het werk uitvoeren voor 127.000 euro minder. Geld, dat we in tijden van bezuinigingen goed kunnen gebruiken. Aan Z Amstelveen geeft bij de invulling van vacatures voorrang aan medewerkers van Cardanus. Belangrijk, want zij betekenen veel voor het welzijn van de inwoners van Amstelveen.”

Vertrouwen in nieuwe aanbieder

Het College van B en W heeft het unanieme en onafhankelijke advies van de selectiecommissie overgenomen. Zij heeft er alle vertrouwen in, dat de nieuwe aanbieder het beleid voor sociale samenhang, waarin bewoners een grote rol spelen voortvarend in gang zet.

Aan Z moet voldoende rekening houden met bestaande belangen van bijvoorbeeld gebruikers van wijkcentra en met de positie en inzet van vrijwilligers. In hun subsidieaanvraag geeft AanZ aan de functies voor beheer wijkcentra en uitvoering welzijnsactiviteiten met voorrang open te stellen voor medewerkers van Cardanus.

Met als doel, dat zij een goede en eerlijke kans krijgen om hun werkzaamheden voort te zetten bij de nieuwe aanbieder. Het college zet zich er voor in om haar relatie met Cardanus, die zich zoveel jaren heeft ingezet voor Amstelveen, op een goede manier af te ronden.

aan zet Amstelveen


Het logo van 'Aan Z Amstelveen', de nieuwe welzijnsaanbieder vanaf 2014, dat de werkzaamheden van de Stichting Cardanus overneemt in Amstelveen


Goede overdracht

De komende week gaat de gemeente met Aan Z Amstelveen in gesprek om afspraken te maken over een goede overgang van die activiteiten van Cardanus waar Cardanus tot het einde van dit jaar subsidie van de gemeente voor ontvangt. Na het maken van afspraken wordt op 23 oktober de subsidierelatie met Aan Z Amstelveen definitief en deze geldt in principe voor twee jaar.

Vita Welzijn en Advies is al bekend in de gemeente Amstelveen als dienst voor maatschappelijke dienstverlening en welzijnswerk. Participe is een welzijnsorganisatie uit Gouda en onder meer verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo voor de gemeente Alphen aan den Rijn.

'Bewoners aan zet'

Participe wil samen met de lokale stichting Vita welzijn en advies, onder de originele naam Aan Z Amstelveen, een aanzet geven om het welzijnsbeleid te vernieuwen. Ze willen de bewoners hierin een grotere rol gaan geven. Dit sluit aan op de visie van de gemeente die ze hebben verwoord in het stuk “Bewoners aan zet”.

De gemeente Amstelveen had Participe vriendelijk verzocht om mee te doen aan de aanbestedingstender. Samen met Vita welzijn en advies, zijn ze aan de slag gegaan. Zij verzorgen o.a. maatschappelijk werk en ouderenwerk in de gemeente Amstelveen.

De directeur van Participe Delft heeft het gedeelte over de welzijnsaccommodaties geschreven. Zij heeft in de afgelopen twee jaar de panden in Delft overgedragen aan de bewoners. In Amstelveen kan er gelukkig ook nog flink professioneel ondersteund worden, zodat deze accommodaties ook echt het ‘hart van de buurt’ worden.

Aan Z geeft in Amstelveen een voorzet richting de decentralisatie van de AWBZ. Het versterken van de zelfredzaamheid en participatie van bewoners zijn de centrale doelen. Met de gezamenlijke expertise van Vita en Participe hebben ze een prachtig plan gemaakt, hoe het welzijnswerk versterkt kan worden.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.