Bijgewerkt: 24 juli 2024

AVA vragen over de bouwstop van de voetgangersbrug over A9

Nieuws -> Politiek

Bron: Actief voor Amstelveen
16-05-2022

Actief voor Amstelveen fractievoorzitter Michel Becker heeft aan het College B enen W schriftelijke vragen gesteld over het niet doorgaan van de bouw van de tijdelijke voetgangersbrug over de A9, ter hoogte van het Bovenlandpad. Hierdoor blijven bewoners van het Keizer Karelpark nog jarenlang kilometers omlopen naar het Stadshart.

Michel Becker schrijft aan het college: 'Afgelopen week werden we onaangenaam getroffen door de mededeling van Rijkswaterstaat dat de tijdelijke voetgangersbrug niet wordt aangelegd. Reden: er is niet voldoende plaats. Een verrassende uitkomst na een lange periode van nadenken en rekenen aan de zijde van de projectleiding aanleg A9. Onbegrijpelijk, in het licht van de moderne technische mogelijkheden in deze tijd. En blijkbaar een makkelijke weg als het moeilijk wordt. Wij vinden het onvoorstelbaar.'

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2022)

Michel Becker fractievoorzitter van Actief voor Amstelveen


Ook verrassend was dat de informatie hierover door de RWS werd verstrekt. De gemeente hield zich opvallend op de achtergrond met eigen informatie aan haar inwoners. Dat had toch wel anders en beter gekund. Het lijkt wel of de bewoners van het Keizer Karelpark voor de zoveelste maal door de gemeente niet serieus worden genomen en worden weggezet als niet interessant. Recente voorbeelden? Het afzien van een echt wijkcentrum in het Keizer Karelpark en het megalomane project flatgebouw aan de Ouderkerkerlaan.

Foto Amstelveen
(Bron Rijkswaterstaat - 2021)

De tekening van de tijdelijke voetgangersbrug boven de rijksweg A9 bij Amstelveen dat niet wordt gebouwd


En nu dit weer. Als gevolg van het niet doorgaan van de tijdelijke voetgangersbrug moeten bewoners uit het oostelijke deel van het Keizer Karelpark nog jarenlang kilometers omlopen om het stadscentrum te bereiken. Onbegrijpelijk ook dat de gemeente blijkbaar niet haar invloed heeft aangewend om de desastreuze beslissing van RWS tegen te gaan en constructief naar oplossingen te zoeken.

Daarom heeft Actief voor Amstelveen de volgende vragen aan het college gesteld:

  • Hoe lang wist het college dan wel de ambtelijke organisatie al dat de aanleg van de voetgangersbrug in gevaar kwam?
  • Heeft de gemeente serieus geprobeerd het besluit van RWS zo te beïnvloeden dat de brug er toch zou komen? Zo ja, hoe en zo nee, waarom niet?
  • Is het college het met ons eens dat het absoluut noodzakelijk is dat de tijdelijke brug er wel komt?
  • Zo ja, wil het college alsnog haar invloed uitoefenen om RWS te bewegen een adequate oplossing te vinden, i.c. realisering van de brug
  • Zo nee, waarom wil of kan het college dat niet?
  • Is het college blij met de radiostilte die zij innam, terwijl RWS de zure boodschap moest verkopen?
  • Waarom heeft het college zelf niet, vanuit haar visie informatie verstrekt aan de inwoners van Amstelveen?


Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.