Bijgewerkt: 2 oktober 2022

AVA is bezorgd over het gebruik van lachgas door jongeren in Amstelveen

Nieuws -> Politiek

Bron: Actief voor Amstelveen
23-05-2019

Het gebruik van lachgas onder jongeren en ouderen neemt een huiveringwekkende vlucht. De afgelopen maanden is er herhaaldelijk in het landelijk nieuws aandacht voor gevraagd. Lachgas tast zenuwen aan waardoor steeds meer jongeren een dwarslaesie oplopen, tintelingen in handen en voeten hebben en flauwtes veroorzaakt. Daarbij leidt het gebruik van lachgas tot concentratiestoornissen en vriesbrandwonden en leidt zelfs naar de dood. Afgelopen week stond wederom in het nieuws dat specialisten en revalidatie artsen de politiek oproepen om in actie te komen. Meerdere burgemeesters van andere gemeenten hebben inmiddels de commerciële verkoop van lachgas aan banden gelegd en hebben bij festivals lachgas verboden.

In Amstelveen constateerden wij dat er geen enkel toezicht was op de verkoop van lachgas op Koningsdag, waar een grote gastank stond met lachgas en men ballonnetjes kon kopen. In parken liggen de patronen en ballonnetjes op de grond, wat een groot gevaar is voor dieren en jonge kinderen en milieu. Als gemeente hebben wij ingezet op preventie van drugs en alcohol.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Jacqueline Höcker raadslid van Actief voor Amstelveen


Schriftelijke vragen conform art. 45 verordening Werkwijze van de Raad en de raadscommissies 2019 door Actief voor Amstelveen:

-Is het college bekend met het grote risico wat lachgas met zich meebrengt?

-Heeft het college zich op de hoogte gesteld door de GGD en andere instellingen met expertise?

-Is het college bereid de ervaringen van de Spoedeisende Eerste Hulp op te halen?

-Amsterdam kent nu 13 jongeren, waar een dwarslaesie bij is opgetreden na het gebruik van lachgas, kan het college ons informatie geven of er ook jongeren in Amstelveen zijn met een dwarslaesie veroorzaakt door lachgas?

-Is het college bekend met verkeersongelukken veroorzaakt door lachgas?

-Binnen huisartsenpraktijken in Amstelveen worden de zorgen omtrent het gebruik van lachgas steeds groter: heeft het college contact gehad met huisartsen of hier op een andere wijze informatie over gekregen?

-Tijdens Koningsdag werd er niet gehandhaafd op de verkoop van lachgas waar jonge kinderen onder de 18 hun ballonnetje kochten: Wat is de reden daarvan en is het college voornemens hierop te handhaven?

-Wat zijn de stappen die het college wil maken om jongeren en mensen in het algemeen bewust te maken over de gevolgen van het gebruik van lachgas?

Is het college bereid om ons jaarlijks op de hoogte te houden over de ontwikkeling van excessief drugsgebruik bij Amstelveens jongeren?

Lachgas is een kleurloos gas uit de groep stikstofoxiden. De chemische formule voor het gas is N2O. In de oudere literatuur wordt lachgas ook wel stikstofoxide of stikstofoxide genoemd. In de internationale literatuur wordt de Engelse term Nitrous Oxide gebruikt.

Lachgas werd voor het eerst beschreven in 1772 door de Engelse chemicus en natuurkundige Joseph Priestley (1733-1804). De ontdekking van de psychoactieve en vooral verdovende en pijnstillende werking gaat terug tot de Engelse apotheker en later chemicus Humphry Davy (1778-1829), die vanaf ongeveer 1797 de effecten van lachgas, dat hij ook gebruikte bij de behandeling van kiespijn, begon te onderzoeken met zelfexperimenten, die hij in 1800 publiceerde en ook voorstelde voor verdoving bij chirurgische operaties.

De eerste tandarts die lachgas als verdovingsmiddel gebruikte was Horace Wells in Hartford, Connecticut. Hij gebruikte het vanaf 1844 voor tandextracties en tandheelkundige behandelingen, nadat hij per ongeluk de pijnstillende werking ervan had waargenomen tijdens een amusementsapplicatie op 10 december 1844, zoals het gebruikelijk was op beurzen in zijn tijd, en de volgende dag een tand onder lachgasanesthesie had laten trekken. Sinds 1868 wordt lachgas in combinatie met zuurstof als verdovingsmiddel gebruikt voor het uitvoeren van klinische operaties om een effectieve, voldoende hoge concentratie te bereiken. Dit was de eerste keer dat lachgas werd gebruikt in combinatie met zuurstof als verdovingsmiddel voor het uitvoeren van klinische operaties en was de praktijk van de Chicago chirurgieprofessor Edmund Andrews (1824-1904) die ook statistisch onderzoek deed naar de veiligheid van de anesthesie van ether en chloroform in ongeveer 100.000 gevallen elk van de ongeveer 100.000 gevallen. Andrews heeft ook een methode ontwikkeld voor het uitvoeren van een vloeibare methode voor vloeibare anesthesie.

Recreatieve inademing van lachgas, met als doel het veroorzaken van euforie en/of lichte hallucinaties, begon als een fenomeen voor de Britse hogere klasse in 1799, bekend als 'lachgaspartijen'. Vanaf de 19de eeuw kon het recreatieve gebruik van het gas voor medische en culinaire doeleinden door de wijdverbreide beschikbaarheid van het gas over de hele wereld sterk toenemen. In het Verenigd Koninkrijk werd het gebruik van lachgas vanaf 2014 geschat op bijna een half miljoen jongeren op nachtpotten, festivals en feesten. De wettigheid van dat gebruik varieert sterk van land tot land, en in sommige landen zelfs van stad tot stad

https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2285288-revalidatieartsen-lachgas-kan-een-leven-lang-ellende-veroorzaken.html  https://nos.nl/artikel/2282615-lachgas-is-echt-een-probleem-aan-het-worden.html  https://nos.nl/artikel/2283272-lachgas-verboden-op-vrijwel-alle-bevrijdingsfestivals.html  https://nos.nl/artikel/2282442-tientallen-mensen-op-koningsdag-in-amsterdam-onwel-door-lachgas.html  https://nos.nl/artikel/2280836-brandwondencentra-zien-nieuwe-trend-ernstige-vrieswonden-na-gebruik-lachgas.htmlAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.