Bijgewerkt: 29 september 2023

AVA en GroenLinks-Amstelveen twijfelen aan verkeersbesluit in Bovenkerk

Nieuws -> Politiek

Bron: Actief voor Amstelveen/GroenLinks-Amstelveen
31-01-2021

Raadsleden Michel Becker van Actief voor Amstelveen en Lennart de Looze van GroenLinks-Amstelveen, zullen in de komende commissievergadering van Ruimte-Wonen en Natuur (RWN) op 4 februari 2021, de onderstaand gemotiveerde mondelinge vragen stellen:

Verkeerssituatiewijziging Bovenkerk. Op dinsdag 26 januari 2021 heeft het college een verkeersbesluit genomen voor het aanleggen van een bussluis en een knip aan te brengen in de Noorddammerlaan/Legmeerdijk ter hoogte van de Sint Urbanuskerk in Bovenkerk. Het hoofddoel van deze wijziging is om de verkeersveiligheid te vergroten, daarnaast wil de gemeente ook de intensiteit van auto’s op deze weg verlagen.De knip leidt logischerwijs (en volgens de verkeersmodellen) tot een verplaatsing van het verkeer van de Noorddammerlaan naar de straatjes in de woonwijk van Bovenkerk. Er is onder de inwoners van Bovenkerk veel onrust ontstaan over de negatieve gevolgen van dit verkeersbesluit, waarbij zij vrezen dat de veiligheid en leefbaarheid in deze kinderrijke woonwijk zal afnemen. Een merendeel van de bewoners heeft deze zorg ook gedeeld op de inspraakavonden (zie ook het verslag van het Bewonersplatform van 3 april 2019), toch heeft het college in haar wijsheid besloten deze aanpassingen door te zetten. Daarom stellen wij de volgende vragen:

a.       Hoe valt deze maatregel te rijmen met het doel 'de verkeersveiligheid vergroten?' Schiet de maatregel niet het doel voorbij door het probleem te verplaatsen?

b.      Er is steeds naar buiten toe gecommuniceerd dat het draagvlak onder bewoners groot is, dit is blijkens de vele protesten niet het geval. Het draagvlakonderzoek dat vorige zomer is gedaan, bevatte onvolledige informatie en de gevolgen van het besluit waren voor veel inwoners niet duidelijk. Is de wethouder bereid om een nieuw en betrouwbaar draagvlakonderzoek te laten uitvoeren?

c.       Waarom wordt er direct gekozen voor zo een drastische maatregel? Is het niet verstandiger om eerst een maatregel te proberen waar iedereen in Bovenkerk het mee eens is, en daarvan de gevolgen te monitoren? Denk aan het instellen van 30 km/u op de Noordammerlaan/Legmeerdijk inclusief verkeer remmende maatregelen als hobbels of obstakels.

d.      Is het college bereid om, in afwachting van de uitkomst van het door een bewonersgroep ingediende beroepschrift, aanvang werkzaamheden aldaar uit te stellen? Lees ook: Een bussluis komt voor de St. Urbanuskerk in BovenkerkAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.