Bijgewerkt: 22 september 2023

AVA, Groen Links- en SP-Amstelveen willen geen huurverhogingen

Nieuws -> Politiek

Bron: Michel Becker
18-05-2020

In de vergadering van de commissie Ruimte, Wonen en Natuur (RVN) op 14 mei 2020 stelde Michel Becker namens AVA, Cheimaa Aouni van Groen Links en Patrick Adriaans van de SP, onderstaande mondelinge vragen en ontvingen daarop van wethouder Ellermeijer de volgende antwoorden.

1. Kan de wethouder aangeven welke acties hij heeft ondernomen en uitleggen, waarom deze dan tot zo’n teleurstellend resultaat hebben geleid. Teleurstelling welke hij ook erkent door namens het college na de beantwoording van onze schriftelijke vragen, op 8 mei 2020 een persbericht eruit te sturen dat het college een oproep tot terughoudendheid huurverhogingen particulieren en een moreel appel doet om de huren niet te verhogen.

De gemeente was en is in gesprek met verhuurders terughoudendheid te betrachten, maar partijen hebben wel het recht om minimaal een inflatiecorrectie van min.+ 2.6 % op de huurprijs toe te passen.

2. Is er een mogelijkheid om verhuurders, welke in deze voor iedereen zware tijden geen empathie tonen voor de zorgen van huurders, in de toekomst te passeren bij nieuwe projecten?

Nee, de gemeente heeft met deze partijen geen prestatiecontract en kunnen dan ook alleen maar een moreel appel doen.3. Welke mogelijkheden ziet de wethouder nog om het morele appel kracht bij te zetten en mogelijkerwijs verhuurders toch te bewegen meer terughoudendheid te laten zien?

Die mogelijkheid heeft de gemeente niet, maar wil wel in juni-juli weer in gesprek met verhuurders.

4. Welke rol ziet de wethouder voor de gemeente weggelegd als het gaat om ondersteuning van individuele huurders die in problemen dreigen te komen?

De gemeente heeft met de meeste verhuurders afgesproken dat er gedurende deze crisis, geen huuruitzettingen zullen plaatsvinden en geeft de gelegenheid om woontoeslag aan te vragen.

AVA, Groen Links en SP, vinden deze antwoorden te vrijblijvend en willen dat de wethouder met grote spoed weer in gesprek gaat met verhuurders, om alsnog bevriezing van de huur op het oude niveau te bewerkstelligen en ook om verhuurders, net als bij verhuurder Bouwinvest (300 woningen), af te laten zien van de inflatiecorrectie en huurverhogingen.

Daarnaast willen de drie partijen huurders motiveren om gezamenlijk protest aan te tekenen naar verhuurders die tóch forse huurverhogingen doorzetten.  Ze roepen huurders op, zeker degenen die door de huurverhoging in problemen dreigen te komen, contact met hen op te nemen voor eventuele vervolg acties. De partijen zijn bereikbaar via e-mail op de volgende adressen: AVA info@actiefvooramstelveen.nl Groen Links amstelveen@groenlinks.nl SP amstelveen@sp.nlAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.