Bijgewerkt: 22 april 2024

9de pakket economische en individuele sancties tegen Rusland

Nieuws -> EU

Bron: Europese Raad
16-12-2022

Als reactie op de aanhoudende aanvalsoorlog van Rusland tegen Oekraïne en de ernst van de huidige escalatie tegen burgers en civiele infrastructuur heeft de EU Raad op 16 december 2022 een negende pakket nieuwe maatregelen aangenomen om de druk op Rusland en zijn regering op te voeren. Het overeengekomen pakket omvat een reeks maatregelen die bedoeld zijn om de Russische economie en het vermogen om haar agressie voort te zetten, hard aan te pakken.

Exportcontroles en -beperkingen. Het besluit van vandaag legt nieuwe uitvoercontroles en -beperkingen op voor goederen en technologie voor tweeërlei gebruik, alsook voor goederen en technologie die kunnen bijdragen tot de technologische versterking van de Russische defensie- en veiligheidssector, door de lijst van entiteiten die verbonden zijn met het militaire en industriële complex van Rusland aanzienlijk uit te breiden met nog eens 168 entiteiten waarvoor sectorale maatregelen gelden. Dit zal ervoor zorgen dat belangrijke chemicaliën, zenuwagentia, nachtzicht- en radionavigatieapparatuur, elektronica en IT-componenten die door de Russische oorlogsmachine kunnen worden gebruikt, niet vrij kunnen worden verhandeld. Om ontduiking te voorkomen, worden ook enkele door Rusland gecontroleerde entiteiten die gevestigd zijn in de illegaal geannexeerde Krim of Sevastopol in de lijst opgenomen.

Voorts zal de EU het uitvoerverbod op goederen en technologie voor de lucht- en ruimtevaartindustrie uitbreiden tot vliegtuigmotoren en onderdelen daarvan. Dit verbod zal gelden voor zowel bemande als onbemande luchtvaartuigen, hetgeen betekent dat er voortaan een verbod zal zijn op de rechtstreekse uitvoer van drone-motoren naar Rusland en elk derde land dat drones aan Rusland zou kunnen leveren.

Foto Amstelveen
(Foto © EU - 2022)

Josep Borrell Fontelles de hoge vertegenwoordiger van de EU voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid: 'Na voedsel en honger gebruikt Poetin nu de winter als wapen door miljoenen Oekraïners opzettelijk van water, elektriciteit en verwarming te beroven. De Europese Unie reageert op deze laatste escalatie en oorlogsmisdaad met ons negende pakket harde sancties. Wij zullen ons blijven richten op de economie en op degenen die een rol spelen in deze brute oorlog'

Geen van de maatregelen die in verband met de Russische acties ter destabilisering van de situatie in Oekraïne zijn aangenomen, heeft betrekking op de handel in landbouwproducten en levensmiddelen, waaronder tarwe en meststoffen, tussen derde landen en Rusland. Gezien de vastberaden houding van de Unie om voedselonzekerheid in de hele wereld te voorkomen en te bestrijden, en om verstoringen in de betalingskanalen voor landbouwproducten te voorkomen, is echter besloten een nieuwe afwijking in te voeren die het mogelijk maakt de tegoeden van bepaalde personen die een belangrijke rol spelen in de internationale handel in landbouw- en voedingsproducten, waaronder tarwe en meststoffen, vrij te geven en tegoeden en economische middelen ter beschikking te stellen voordat zij op de lijst zijn geplaatst.Banksector. De EU zal nog twee Russische banken bevriezen en de Russische Regionale Ontwikkelingsbank toevoegen aan de lijst van Russische staatsbedrijven of door de staat gecontroleerde entiteiten waarvoor een volledig transactieverbod geldt.

Omroep. Met het oog op de systematische, internationale desinformatie- en informatie manipulatiecampagne van de Russische Federatie om haar buurlanden, de EU en haar lidstaten te destabiliseren, heeft de Raad de procedure ingeleid tot schorsing van de zendvergunningen van nog eens vier media: NTV/NTV Mir, Rossiya 1, REN TV en Pervyi Kanal. Deze kanalen staan onder de permanente directe of indirecte controle van de leiders van de Russische Federatie en zijn door hen gebruikt voor hun voortdurende en gecoördineerde desinformatie- en oorlogspropaganda-acties, die de Russische agressie legitimeren en de steun voor Oekraïne ondermijnen.  In overeenstemming met het Handvest van de grondrechten zullen deze maatregelen deze media en hun personeel niet beletten andere activiteiten in de EU uit te voeren dan uitzendingen, bijvoorbeeld onderzoek en interviews.

Adviesdiensten. De besluiten van vandaag behelzen een verbod op het verlenen van diensten op het gebied van reclame, marktonderzoek en opiniepeilingen in de EU, alsook op het testen van producten en technische inspecties aan de Russische Federatie.

Energie- en mijnbouwsector. De EU zal het verbod op nieuwe investeringen in de Russische energiesector uitbreiden met een aanvullend verbod op nieuwe investeringen in de Russische mijnbouwsector, met uitzondering van mijnbouw- en steengroeveactiviteiten met betrekking tot bepaalde kritieke grondstoffen.

Andere. Vanaf vandaag is het EU-onderdanen verboden posten te bekleden in de bestuursorganen van alle in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen die eigendom zijn van of gecontroleerd worden door de Russische staat.

Individuele lijsten. Naast de economische sancties heeft de Raad besloten een omvangrijk pakket individuele maatregelen aan te nemen, zowel qua aantal als qua inhoud, waarbij een zeer groot aantal bijkomende personen en entiteiten op de lijst wordt geplaatst. Tegenover de Russische aanvalsoorlog staat de EU resoluut achter Oekraïne en zijn bevolking, en zij steunt onwrikbaar de onafhankelijkheid, soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne binnen zijn internationaal erkende grenzen. De desbetreffende rechtshandelingen zullen binnenkort in het Official Journal (Publicatieblad) van de EU worden bekendgemaakt.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.