Bijgewerkt: 4 december 2021

9de factsheet woninginbraken in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
28-05-2013

Burgemeester Jan van Zanen informeert de leden van de raadscommissie Algemeen Bestuur en Middelen (ABM):

Hierbij treft u de 9de factsheet (pdf) woninginbraken aan. De factsheet geeft aan, dat de positieve trend die vorig jaar is ingezet, zich niet heeft voortgezet. Net als in 2011 en 2012 is in de ‘donkere’ maanden sprake geweest van een toename van het aantal woninginbraken.

In april is gelukkig weer een afname te zien van het aantal inbraken. De inzet van gemeente, politie en justitie blijft daarom onverminderd groot èn noodzakelijk. Zie voor een overzicht van de activiteiten de bijgaande factsheet en de veiligheidspagina.

Nieuw in 2013 is de start van het cameratoezicht op en rond het Stadsplein. Daarnaast start de politie in district 4 een project tegen High Impact Criminaliteit (HIC). In totaal zullen 35 politiefunctionarissen worden vrijgemaakt. Een groot deel van hun energie zal worden gericht op het bestrijden van woninginbraken in Amstelveen. Deze 35 personen zullen in vier teams werken. Drie teams starten op 1 juni: een opsporings- en afhandelingsteam, een toezichtteam en een informatieteam.

Het vierde team richt zich op de persoonsgebonden aanpak (start op 1 september 2013). Aan het HIC project wordt een speciale Officier van Justitie gekoppeld. Tot die tijd blijven het inbraakteam en de daderregie binnen de politie actief.

In onderstaande tabellen staan de gegevens over de periode 2008 tot en met april 2013.

Factsheet 9 Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2013)

Periode 2008 tot en met april 2013


Voorts wordt de inzet van Near Repeat met ingang van 1 juli, voor de zomervakantie, voorbereid. Ook gaat het project “waaks” van start. Dit houdt in, dat de gemeente en de politie een beroep doen op hondenbezitters om actief te ondersteunen in de strijd tegen woninginbraken. Aan de hondenbezitters wordt gevraagd oplettend te zijn tijdens het uitlaten van de hond en de politie via 112 te bellen bij verdachte situaties.

De politie kan dan snel handelen, zodat de pakkans wordt vergroot waardoor erger wordt voorkomen. Tenslotte kijkt de gemeente naar nieuwe ontwikkelingen zoals de website StopDeCriminaliteit. en de inzet van Burgernet in onze strijd tegen woninginbraken.

Op donderdag 30 mei 2013 zal onze inzet tegen woninginbraken ook aandacht krijgen tijdens de bijeenkomst van het platform integrale veiligheid van 15:30 uur tot 17:30 uur in wijkcentrum Westend aan het Westwijkplein.

In de hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

de burgemeester van de gemeente Amstelveen,

mr. J.H.C. van Zanen


Uit de 9de factsheet

In Amstelveen Noord is het aantal inbraken in 2013 ten opzichte van dezelfde periode in 2012 (eerste 19 weken) met 28% toegenomen. Voor heel district Zuid (Amsterdam Zuid, Amstelveen, Uithoorn en Aalsmeer) is er sprake van een toename van 29%. In april is in Amstelveen een daling zichtbaar.

In de wijken Elsrijk en Patrimonium worden de meeste inbraken gepleegd. In Amstelveen Zuid is het aantal inbraken eveneens toegenomen, een stijging van 28% ten opzichte van dezelfde periode in 2012 (eerste 19 weken). Ook hier is een daling zichtbaar van het aantal woninginbraken de laatste maanden. Verreweg de meeste inbraken worden gepleegd in Keizer Karelpark. In Westwijk Oost begin dit jaar was een piek, de laatste maanden gaat het in deze wijk weer goed.



Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.