Bijgewerkt: 15 april 2024

9.437.717 verkeersovertredingen in Nederland geconstateerd in 2016

Nieuws -> Politie

Bron: Rijksoverheid
17-01-2017

In 2016 zijn 9.437.717 verkeersovertredingen geconstateerd voor onder meer te hard rijden, door rood licht rijden, foutparkeren en handheld bellen in Nederland. Dat is ongeveer 1,5 miljoen meer dan een jaar eerder. In 2015 werden nog 7.968.912 verkeersboetes opgelegd op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv). Zowel het aantal staande houdingen als kentekengeregistreerde overtredingen is toegenomen. Dat blijkt uit het jaaroverzicht verkeersboetes 2016 (pdf 1 pagina).

In 2016 zijn 9.080.173 verkeersovertredingen geconstateerd middels kentekenregistratie, tegen 7.727.170 een jaar eerder. Ook het aantal staande houdingen nam toe: van 241.742 in 2015 naar 357.544 in 2016. De stijging van het aantal staande houdingen ten opzichte van 2015 komt deels, doordat bij de politie meer aandacht is voor actieve handhaving in het publieke domein. Bovendien is er sprake van een herstel na de acties die de politiebonden in 2015 voerden in verband met cao-onderhandelingen. Voortaan wordt ook het initieel, gemiddeld opgelegde boetebedrag voor een verkeersovertreding in het jaaroverzicht meegenomen. Over alle type Wahv-overtredingen bekeken bedroeg het boetebedrag in 2016 gemiddeld 75,06 euro. Als enkel naar snelheidsovertredingen wordt gekeken, dan werd in 2016 voor te hard rijden een boete opgelegd van gemiddeld 58,11 euro.Te hard rijden. Het merendeel van de verkeersboetes wordt opgelegd wegens het overschrijden van de maximumsnelheid. In 2016 zijn in totaal 7.972.245 boetes opgelegd voor te hard rijden. Van deze overtredingen van de maximumsnelheid werd 2.212.592 geconstateerd middels een trajectcontrole en 4.067.291 middels een flitspaal. In 2016 zijn drie trajectcontroles weer aangegaan na vervangingswerkzaamheden: A4 bij Hoofddorp, A12 bij Utrecht en A20 bij Rotterdam. De trajectcontrole in de A2-tunnel bij Maastricht gaat naar verwachting in de eerste helft van 2017 aan als de testfase goed is afgerond.

Flitspalen. Begin 2016 is de vervangingsoperatie van de analoge flitspalen voor nieuwe digitale palen afgerond. Daardoor kunnen met ingang van 2016 de gegevens van deze digitale flitspalen worden meegenomen in dit periodieke overzicht van verkeersboetes (zie bijlagen).  In 2016 werden in totaal 4.322.632 verkeersovertredingen geconstateerd middels een flitspaal, waarvan 4.067.291 voor te hard rijden en 255.341 voor het rijden door rood licht. Vanaf 2017 is een ook vergelijking met het voorgaande jaar mogelijk. Het viermaandelijks overzicht van de verkeersboetes (pdf 13 pagina’s) op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv), ofwel Wet Mulder, wordt samengesteld door het ministerie van Veiligheid en Justitie, Nationale Politie, het CJIB en het Openbaar Ministerie (OM).Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.