Bijgewerkt: 18 mei 2024

8000 ondernemers krijgen veiligheidspakket KvK Amsterdam

Nieuws -> Regio

Bron: KvK / Gemeente Amstelveen / Wikipedia
03-06-2008

Veilig ondernemen doe je samen\


8000 ondernemers in de regio krijgen veiligheidspakket KvK Amsterdam aangereikt

De Kamer van Koophandel Amsterdam heeft in nauwe samenwerking met de dienst Economische Zaken gemeente Amsterdam een veiligheidspakket gemaakt voor winkel- en horecabedrijven. In dit pakket zitten stickers met praktische tips, aanbevelingen en een checklist om de veiligheid van deze ondernemingen te vergroten.

Samen met het bedrijfsleven, de politie en de gemeenten worden deze pakketten in juni persoonlijk aan winkeliers en horecaondernemers overhandigd. Omdat veilig ondernemen alleen door samenwerking bereikt wordt, werkt de KvK Amsterdam met de politie en gemeenten samen in het Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam-Amstelland (PCA) om de criminaliteit tegen ondernemers tegen te gaan.

Foto Amstelveen
(Gemeente Amsterdam - 2008)

Het logo van Veilig Ondernemen Doe Je Samen


Noodzaak

Het onderzoek Scorekaart Veilig Ondernemen 2007 toonde aan dat ongeveer driekwart van de winkels- en horecabedrijven slachtoffer is van enige vorm van criminaliteit. Met de persoonlijke overhandiging van het pakket willen de PCA-partners duidelijk maken dat het noodzakelijk is dat ondernemers aandacht besteden aan veiligheid. De actie attendeert ze op maatregelen die zij zelf kunnen treffen. Vaak zijn deze maatregelen van organisatorische aard, eenvoudig en kosteloos aan te passen.

Veiligheidsacties

Omdat deze persoonlijke benadering effectief gebleken is, zet de KvK Amsterdam deze actie voort in het hele kamergebied. Andere activiteiten van de KvK zijn een congres over criminaliteit in de logistieke sector en een congres over het gebruik van camera's.

Amstelveen

Ook in Amstelveen vindt een veiligheidsactie plaats op vrijdag 6 juni vanaf 9.00 uur.

Voorzitter van de Kamer van Koophandel Schwirtz reikt dan het eerste veiligheidspakket uit aan burgemeester Van Zanen en wethouder Groot van Economische Zaken van Amstelveen. Aansluitend krijgen verschillende ondernemers in hun eigen winkel een veiligheidspakket aangeboden.

Bestellen veiligheidspakketten via: www.kvk.nl/veiligheidspakketregioamsterdam

Veiligheidspakket bestaat uit:

-Calamiteiten kalender. Wat te doen bij brand, diefstal, inbraak et cetera.

-Veiligheidsfolder, voorkant ‘wie doet wat voor u?’, binnenkant ‘stickervel voor bedrijfsgegevens, sticker 1.80m van logo, achterkant ‘checklist (veiligheidsscan)’

-Veiligheidspasjes voor personeel, creditcard formaat, dun geplastificeerd, voorkant tips, achterkant alarmnummers en andere belangrijke telefoonnummers

-Brochure Subsidieregeling Veilig Ondernemen + aanvraagformulier.

-Folder over economische beleid ‘wat doet de stad voor ondernemers’

Wat is KvK?

Kamer van Koophandel (KvK) is een instelling van en voor het bedrijfsleven, die tracht bij te dragen aan een open ondernemingsklimaat. Al voor 1800 bestonden er colleges en comités die de gezamenlijke belangen van de kooplieden en fabrikanten behartigden. Deze kwamen voort uit de middeleeuwse gilden.

In 1803 werd in Rotterdam, onder druk van het Franse bestuur, de eerste Kamer van Koophandel geopend. In 1815 legde Koning Willem I de positie van de Kamers van koophandel en fabryken vast in een Koninklijk besluit. Deze kamers van koophandel hadden oorspronkelijk slechts een adviserende taak en waren financieel afhankelijk van de gemeenten.

In Nederland werden de Kamers in 1920 onafhankelijk van de gemeenten en werden ze georganiseerd in 36 regionale kamers. In 1921 kregen ze hun belangrijke openbare administratieve taak, toen de Handelsregisterwet werd ingevoerd.

Lees verder: over de geschiedenis van de KvK in het Nationaal Archief


Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.