Bijgewerkt: 25 juni 2024

800.000 mensen in Nederland hebben diabetes

Nieuws -> Gezondheid

Bron: RIVM
18-04-2013

Ruim 800.000 mensen in Nederland zijn met diabetes bekend bij de huisarts. Dat blijkt uit een peiling van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) op 1 januari 2011. Daarnaast laat het onderzoek zien, dat er in het jaar 2011 87.000 nieuwe mensen met diabetes bij komen. Het aantal mensen met diabetes neemt sinds 2000 fors toe. Bij mannen is het aantal verdubbeld, bij vrouwen is er een toename van 65 procent.

De cijfers werden vandaag 18 april 2013 op de RIVM website Nationaal Kompas Volksgezondheid gepubliceerd. Op 1 januari 2011 waren er 801.000 mensen met diabetes bekend bij de huisarts. Dat was 48 per 1.000 Nederlanders (ongeveer gelijk voor mannen en vrouwen). In de leeftijdsgroep van mensen tussen 40 tot 75 jaar komt diabetes meer bij mannen voor dan bij vrouwen.

Blauwe cirkel Amstelveen
(Bron Wikipedia - 2012)

De blauwe cirkel is het wereldwijde symbool voor diabetes


Bij mensen boven 75 jaar komt diabetes meer bij vrouwen voor. Diabetes komt het meeste voor bij mannen en vrouwen tussen de 70 en 80 jaar. Ongeveer 90% van de diabetespatiënten heeft type 2 diabetes, alle overige diabetespatiënten hebben type 1 diabetes.

Deze cijfers zijn gebaseerd op het aantal patiënten, dat bekend is bij de huisarts in een landelijk representatieve huisartsenregistratie. Het Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg (LINH) is een netwerk van 84 geautomatiseerde huisartspraktijken en wordt uitgevoerd door het NIVEL.

Deel mensen met diabetes niet bij huisarts bekend

Het RIVM-onderzoek geeft verder aan, dat het aantal mensen met diabetes in werkelijkheid een kwart hoger ligt dan de gediagnostiseerde 801.000. Dit komt, omdat lang niet iedereen met diabetes bekend is bij de huisarts. Daarnaast hebben nog ongeveer 750.000 mensen tussen de 30-70 jaar een verstoorde glucosetolerantie. Een verstoorde glucosetolerantie komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen.

Deze zogenoemde prediabeten hebben een verhoogde kans op het ontwikkelen van diabetes. De ervaring leert, dat ongeveer een op de drie prediabeten binnen zes jaar diabetes ontwikkelt, hoewel dit cijfer sterk varieert tussen verschillende onderzoeken en landen. Het is mogelijk om die verhoogde kans op diabetes met preventieve maatregelen, zoals leefstijlinterventies, te verlagen en zo het ontstaan op diabetes uit te stellen, of te voorkomen.

Het aantal mensen met diabetes blijft toenemen

De laatste publicatie van diabetescijfers in 2007, met een schatting van 668.000 mensen met diabetes op 1 januari 2007, was gebaseerd op deels andere huisartsregistraties. Dit maakt een directe vergelijking met de huidige schatting lastig. Twee longitudinale studies, waarin het aantal diabetespatiënten over een lange periode is geregistreerd, laten echter zien dat het aantal mensen met diabetes sterk is gestegen.

De stijging was het grootst vanaf ongeveer 2000. De prevalentie van diabetes is in de periode 2001-2011 voor mannen ruim verdubbeld en voor vrouwen met ruim 60% toegenomen. Een deel van de stijging is te verklaren door demografische ontwikkelingen (groei en vergrijzing van de bevolking). Verder heeft de toename te maken met het stijgend aantal mensen met overgewicht en/of een verminderde lichamelijke activiteit en met de actievere opsporing van diabetespatiënten door de huisartsen.

Vanwege de groei en de vergrijzing van de bevolking, en de verwachte verdere toename van mensen met overgewicht in de toekomst, verwacht het RIVM een verdere toename van het aantal mensen met diabetes. Alleen al op basis van demografische ontwikkelingen zal het aantal diabeten in de komende 20 jaar met ongeveer 30% stijgen. Lees verder over DiabetesAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.