Bijgewerkt: 2 maart 2024

80 Whatsapp buurtpreventiegroepen zijn er in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
09-12-2017

Drs. Bas Eeenhoorn, burgemeester van Amstelveen informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen over het actieplan Whatsapp buurtpreventiegroepen in Amstelveen:

'Geachte raad,

Op woensdag 19 juli 2017 heeft de gemeenteraad met de motie 'Investeer in Whatsapp Buurtpreventie' ingestemd. Naar aanleiding van deze motie is in samenspraak met politie Amstelveen een actieplan opgesteld om (de oprichting van) Whatsapp buurtpreventiegroepen te stimuleren en te promoten. Het actieplan treft u als bijlage bij deze brief aan.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

drs. Bas Eenhoorn burgemeester van Amstelveen


Achtergrond. Whatsapp biedt een moderne variant van buurtpreventie. Bewoners verenigen zich in een Whatsappgroep met het doel elkaar te informeren over verdachte situaties in de wijk. In Amstelveen zijn op dit moment zo'n 80 Whatsapp preventiegroepen actief.

Doel van het actieplan

Dit actieplan heeft een looptijd van 2 jaar en kent de volgende doelstellingen en activiteiten:

1. Een verhoging van het aantal preventiegroepen in Amstelveen met 15% t.o.v. de huidige 80 buurtpreventieapps

2. Een beter en efficiënter gebruik van de al bestaande buurtpreventieapps

3. Deelname aan een proef met de bedrijfsapplicatie WAPA(WhatsApp Buurtpreventie Politie Applicatie). Deze applicatie zorgt ervoor, dat de politie sneller in contact kan komen met beheerders van de preventieapps, zodat informatie over bijvoorbeeld woninginbraken sneller gedeeld kan worden

4. Onderzoek naar de meerwaarde van het plaatsen van Whatsapp buurtpreventieborden in de openbare ruimte en - indien de uitkomsten daartoe aanleiding vormen - te bepalen welke hiervoor de meest geschikte locaties zijn

5. Een evaluatie is onderdeel van het actieplan

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen, de secretaris drs. H.H. Winthorst en de burgemeester drs. H.B. Eenhoorn' Lees ook: Whatsapp buurtpreventiegroep Westwijk op Facebook

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Inza Gast (VVD) raadslid stelde haar vragen over buurtpreventie en vermindering van woninginbraken met behulp van Whatsapp groepen in Amstelveen tijdens de commissievergadering voor Algemeen Bestuur en Middelen op 21 januari 2016. Buurtpreventie en Whatsapp groepen zijn goede instrumenten om de bewoners van de wijken in Amstelveen over de verschillende gebeurtenissen te informeren volgens haar. Van drie Whatsapp groepen waren er toen al zeven buurtpreventiegroepen actief in de stad. In december 2017 sprak burgemeester Eenhoorn over 80 Whatsapp buurtpreventiegroepen, dus dat is goed nieuws voor de bewoners van Amstelveen, want de wijkagenten sturen ook naar de groepen tegenwoordig weekberichten met incidenten en op deze manier worden de bewoners alert gehouden


WhatsApp Messenger is een gratis en cross-platform instant messaging en Voice over IP (VoIP) service. De applicatie maakt het mogelijk om sms' jes en spraakoproepen te verzenden, evenals videogesprekken, beelden en andere media, documenten en gebruikerslocaties te delen. De dienst maakt gebruik van standaard mobiele telefoonnummers en de toepassing werkt vanaf een mobiel apparaat, maar is ook toegankelijk vanaf desktopcomputers. Oorspronkelijk konden gebruikers alleen individueel, of in groepen van individuele gebruikers met andere gebruikers communiceren, maar in september 2017 kondigde WhatsApp een volgend bedrijfsplatform aan, dat bedrijven in staat zal stellen om de klantenservice aan gebruikers op schaal aan te bieden. Alle gegevens worden eind-tot-eind versleuteld, waarbij alleen de communicerende gebruikers de berichten kunnen lezen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.