Bijgewerkt: 25 juli 2024

650 bedden in arbeidsmigrantenhotel in Aalsmeer?

Nieuws -> Aalsmeer

Bron: Belangenvereniging Omgeving Molenvliet
29-06-2016

Omwonenden Molenvliet in Aalsmeer roepen fracties op tot actie

Op donderdag 7 juli 2016 vergadert de gemeenteraad van Aalsmeer over de mogelijke komst van een arbeidsmigrantenhotel aan de voet van de Molenvliet in Aalsmeer. Dit plan is onderdeel van de Structuurvisie Green Park Aalsmeer, dat voor deze raadsvergadering op de agenda staat.

"Het is een cruciale vergadering. Iedereen die wij binnen de politiek en gemeentebestuur spreken heeft begrip voor onze zorgen en standpunten, maar vooralsnog is dit niet omgezet in daden", aldus de Belangenvereniging Omgeving Molenvliet. Volgens de vereniging, die spreekt namens 43 omwonende gezinnen, is de VVD-fractie de enige positieve uitzondering tot nog toe.

Tijdens de commissievergadering Ruimte en Economie, op 14 juni 2016, kondigde zij een eventuele motie aan over het schrappen van de Molenvliet als locatie voor een arbeidsmigrantenhotel. "Daar zijn wij zeer voor en dat zou een verstandige beslissing zijn. We hebben alle fracties om een gesprek gevraagd om onze standpunten te kunnen toelichten. Een aantal gesprekken hebben reeds plaatsgevonden en we hopen ook op een uitnodiging van de fracties die nog niet hebben gereageerd", aldus de vereniging.De Belangenvereniging maakt zich hard voor het schrappen van de Molenvliet als locatie voor een arbeidsmigrantenhotel. "Er zijn veel bezwaren en zorgen geuit door een groot aantal omwonende gezinnen", aldus de vereniging. Het veelgehoorde tegenargument is, dat de gemeente een convenant heeft getekend om 600 onderkomens te bieden. De reactie van de vereniging daarop is, dat een convenant de gemeente niet ontslaat van de plicht tot zorgvuldig bestuur, waaronder het daadwerkelijk rekening houden met de bezwaren en zorgen van burgers. Een convenant maakt dat niet anders, zeker waar het de veiligheid, overlast en zorgen om de leefomgeving van burgers betreft.

"We horen veel argumenten die voor een rechter geen stand zullen houden, waaronder de juridische kwalificatie van het begrip wonen binnen zone 4 van het Luchthavenindelingbesluit op basis van de Wet luchtvaart", laat de vereniging weten. De belangenvereniging hoopt echter, dat er geen rechter aan te pas zal hoeven te komen. "We roepen de fracties op om zorgvuldig om te gaan met de vele ernstige bezwaren en zorgen van een groot aantal Aalsmeerse gezinnen", aldus de vereniging. Lees ook het standpunt van VVD-Aalsmeer hierAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.