Bijgewerkt: 18 juni 2024

645.000 euro kost opruimen lachgascilinders in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
05-06-2024

Het College B en W heeft op 19 december 2023 is aan de leden van de gemeenteraad van Amstelveen een brief verstuurd over de beëindiging van de verwerking van afval met lachgascilinders door het Afval Energie Bedrijf (AEB). In die brief hebben we aangekondigd dat als er meer zicht is op de oplossingsrichting en de kosten die hiermee gemoeid zijn wij u opnieuw informeren.

Foto Amstelveen
(Foto Lachgas - 2024)

Distikstofoxide, voorheen stikstofoxidule, triviale naam lachgas, is een anorganische verbinding van stikstof en zuurstof N₂O

Wij zijn met het AEB overeengekomen dat het restafval van de gemeente Amstelveen ontdaan wordt van lachgascilinders voordat het afval de verbrandingsoven in gaat. De vergoeding die wij hiervoor betalen is € 42,- per ton restafval. Binnenkort wordt deze overeenkomst met het AEB beëindigd, in plaats hiervan wordt een contract gesloten met een particulier bedrijf die de lachgascilinders tegen ongeveer dezelfde kosten voor ons uit het restafval shredderd, waardoor de lachgascilinders onschadelijk worden gemaakt. In de perspectiefnota is voor de jaren 2024 en 2025 budget opgenomen om deze kosten te dragen. De jaarlijkse kosten worden geraamd op € 645.000. De dekking hiervan zal moeten worden gevonden via de egalisatiereserve dan/wel een verhoging van de afvalstoffenheffing.

Naast de bovenstaande maatregel hebben we op alle ondergrondse restafvalcontainers een sticker geplakt met daarop aangegeven dat het verboden is lachgascilinders in de containers te gooien, met daarbij een oproep om de lachgascilinders in te leveren op het Afvalbrengstation. Deze informatie is ook terug te vinden op mijnafvalwijzer.nl en de AfvalWijzer app.

Op landelijk niveau is door de brancheorganisatie Nederlandse Vereniging van Reinigingsdiensten (NVRD) overleg gevoerd met het Rijk (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) over de problematiek inzake de lachgascilinders. Daarbij is onder andere gevraagd om een financiële vergoeding voor de kosten die de gemeenten moeten maken om de lachgascilinders uit het restafval te halen. Het ministerie heeft per brief laten weten dat een financiële vergoeding van het Rijk niet haalbaar is (zie bijlage)
Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.