Bijgewerkt: 25 juni 2024

6000 mensen demonstreerden tegen afbraak thuiszorg

Nieuws -> Politiek

Bron: SP Nederland
07-04-2013

Ruim 6000 mensen kwam zaterdag 6 april 2013 bijeen in Den Haag op het Malieveld om te demonstreren tegen de plannen om de thuiszorg af te breken. Emile Roemer was erbij: ‘Ik laat mij graag horen tegen deze plannen, ze zijn kortzichtig en zullen leiden tot vereenzaming, verwaarlozing en vervuiling van mensen die thuiszorg nodig hebben.'

Op de demonstratie, georganiseerd door de AbvaKaboFNV, sprak fractievoorzitter van de SP in de Tweede Kamer de mensen toe. ‘Er worden niet alleen honderd duizend banen bedreigd door de plannen, ook meer dan 3,5 miljoen mantelzorgers zullen een klap krijgen. Deze afbraak is een aanval op de solidariteit tussen mensen.'

thuiszorg Amstelveen
(Bron SP - 2013)

Ruim 6000 mensen kwam zaterdag 6 april 2013 bijeen in Den Haag op het Malieveld om te demonstreren tegen de plannen om de thuiszorg af te breken


Roemer riep op om andere besparingen in de zorg te kiezen. ‘Deze bezuiniging zal op andere plekken veel meer gaan kosten! Mensen die zorg nodig hebben, zijn niet opeens beter. Schaf de marktwerking af, dat levert minimaal 2 miljard op! Los de verspilling van medicijnen, hulpmiddelen en verbandmiddelen op, er wordt veel te veel ongebruikt weggegooid. En wat te denken van de winsten van de zorgverzekeraars! Haal het geld, waar het zit.'

Onderzoek, dat Abvakabo FNV op 5 april 2013 heeft gepresenteerd, maakt duidelijk, dat de bezuiniging van 1,1 miljard euro door het kabinet op de thuiszorg slechts een netto besparing oplevert van maximaal 240 miljoen euro.

Daarnaast verliezen 100.000 thuiszorgers hun baan, waardoor de kosten van de WW ook oplopen en neemt de druk op de mantelzorg toe. Door het wegvallen van de thuiszorg zal 25 procent van de cliënten te maken krijgen met een verwaarloosd huishouden. Abvakabo FNV presenteerde de voorlopige conclusies uit een onderzoek (pdf), dat is uitgevoerd door KIWA in opdracht van de vakbond.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.