Bijgewerkt: 25 mei 2024

41 sociale huurwoningen aan de Maccabiadelaan

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
16-02-2024

Amstelveen kent een groeiende behoefte aan zorgwoningen. Uit een verkenning komt een gemeentelijk braakliggend bouwperceel aan de Maccabiadelaan/Marathonlaan, met de bestemming 'Wonen-Woonzorg', naar voren als een wenselijke locatie om sociale huurwoningen voor mensen met een zorgbehoefte te realiseren- meldt het College B en W Amstelveen.

We hebben Eigen Haard, als een van onze maatschappelijke partners, gevraagd om de ontwikkeling vorm te geven en de ruimtelijke en financiële haalbaarheid uit te werken. Daartoe is voorliggende intentieovereenkomst met Eigen Haard opgemaakt.

Locatie en samenwerkingHoewel het perceel bestemd is voor wonen, zijn hier tot dusver geen woningen gerealiseerd. Op dit moment wordt het terrein gebruikt als tijdelijke overloopparkeerplaats voor bezoekers van nabijgelegen sportverenigingen. De huidige bestemming stelt ons in staat op deze locatie een wooncomplex voor mensen met een zorgbehoefte te laten bouwen, op basis van een reguliere omgevingsvergunning. Het is onze intentie om een appartementengebouw met 41 zelfstandige woningen en één gemeenschappelijke (zorg)ruimte te realiseren in de sociale huur. Het is de bedoeling de locatie hiervoor in erfpacht uit te geven aan Eigen Haard. De woningen kunnen naar verwachting medio 2025 gereed zijn omdat gebruik wordt gemaakt van prefab woningen. Het bouwproces van prefab woningen gaat sneller dan bij traditionele bouw en Eigen Haard werkt bij dit soort projecten met vaste partners die direct inzetbaar zijn (deze zijn gecontracteerd via de zogenaamde NH Bouwstroom).

Foto Amstelveen
(Bron Eigen Haard - 2024)

Tekening van de toekomstige flat op de hoek van de Maccabiadelaan/Marathonlaan in Amstelveen

Eerst opvang, daarna sociale huurwoningen voor andere doelgroepen. Sinds maart 2022 vangt de gemeente vluchtelingen uit Oekraïne op in hotels en biedt hun de noodzakelijke maatschappelijke, sociale en zorgvoorzieningen. De gemeente zoekt alternatieve tijdelijke opvanglocaties, omdat opvang in hotels per definitie van tijdelijke aard is en relatief kostbaar. De wens is om de woningen op de Maccabiadelaan in de eerste fase te gebruiken voor de gemeentelijke opvang van ontheemden uit Oekraïne, voor een periode van maximaal 5 jaar. Het gaat om vluchtelingen die al in Amstelveen verblijven en hier in veel gevallen werken en waarvan de kinderen naar school gaan. Daarna worden de woningen aangeboden als reguliere sociale huurwoningen voor mensen met een zorgbehoefte. Zo dragen we bij aan beide maatschappelijke opgaven.

Participatie. Samen met Eigen Haard nodigen we omwonenden en andere stakeholders op korte termijn uit voor een inloopavond om hen te informeren en te raadplegen over de voorgenomen invulling van de locatie Maccabiadelaan. De input van deze avond wordt waar mogelijk meegenomen bij de verdere uitwerking van de plannen.

Inloopavond. De gemeente en Eigen Haard organiseren op 27 februari 2024 van 19:00 - 21:00 uur een inloopavond voor omwonenden en andere belanghebbenden in de gemeentewerf Escapade, Escapade 2, Amstelveen. Experts van de gemeente en Eigen Haard zijn die avond aanwezig om vragen te beantwoorden. Ideeën en wensen van omwonenden worden waar mogelijk meegenomen in de verdere planvorming in aanloop naar de vergunningsaanvraag. Omwonenden worden ook per brief uitgenodigd. Kijk voor meer informatie over het project op: https://www.eigenhaard.nl/projecten/macabiadelaan/Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.