Bijgewerkt: 18 mei 2024

400 zonnepanelen op de daken van het Tennis- en Biljartcentrum Startbaan

Nieuws -> Sport

Bron: Cees van der Togt
29-08-2019

Rob Ellermeijer (VVD) wethouder Sport onthult duurzaamheidsmonitor bij Tennis- en Biljartcentrum Startbaan. Met de nul op de elektriciteitsmeter is De Startbaan het eerste duurzame sportpark in Amstelveen. Het omvangrijk duurzaamheidstraject van het Tennis- en Biljartcentrum Startbaan heeft recent een belangrijke mijlpaal bereikt: nul op de elektriciteitsmeter. Dit traject omvatte een grote verscheidenheid aan acties en investeringen, waarvan de belangrijkste de vervanging van de baanverlichting door LED-armaturen is.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Het goed uitgeruste Biljartcentrum 'De Startbaan' dat sinds 2013 bestaat. Tussen de tennishallen is het een gezellige en sfeervolle zaal, die de biljartsport in Amstelveen een extra impuls geeft. Vroeger speelden de biljarters in de Bankrashal, maar het gebouw werd gesloopt en de 11 Amstelveense biljartverenigingen met hun ongeveer 300 leden hebben hier een veel betere locatie gevonden


Het gaat hierbij om zowel de baanverlichting buiten als binnen in de tennishallen en in het biljartcentrum. Aangevuld met o.a. de vervanging van de binnenverlichting door LED-verlichting, vernieuwing van koelingsinstallaties in de keuken en een slimme regeling van de verwarming van de biljarttafels, heeft dit duurzaamheidstraject minimaal een halvering van het elektriciteitsgebruik tot gevolg. En door het installeren van ongeveer 400 zonnepanelen op de daken van de hallen, wordt het restgebruik van elektriciteit ruimschoots gecompenseerd.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

De binnenbanen van het Tenniscentrum Startbaan. Het park omvat in totaal 12 gravel buitenbanen, een mini-tennisbaan en 5 binnenbanen. Met buitenverlichting op alle banen, kan er 's avonds tot 23.00 uur buiten getennist worden


Daarmee is Tennis- en Biljartcentrum Startbaan op het gebied van elektriciteit volledig zelfvoorzienend en verschijnt per saldo de nul op de meter. De investeringen voor verduurzaming zijn mede mogelijk gemaakt door een beroep te doen op de diverse subsidieregelingen die hiertoe in het leven geroepen zijn. Naast de regelingen van de Rijksoverheid gaat het daarbij ook om de recent ingestelde duurzaamheidssubsidie voor sportaccommodaties van de gemeente Amstelveen.

Tennis- en biljartcentrum Startbaan is twee jaar geleden geprivatiseerd. De stichting die het beheer verzorgt, wordt op vrijwillige basis gerund. Het duurzaamheidstraject maakt ook zichtbaar dat door de verzelfstandiging van het sportpark veel energie bij de sporters vrijkomt. Energie die zij inzetten voor het verfraaien en up-to-date brengen van het tennispark en het biljartcentrum.

Deze ontwikkelingen laten het resultaat zien van gemeentelijk beleid: verzelfstandiging vergroot de betrokkenheid van de sporters bij hun sportaccommodatie. Het duurzaamheidstraject is een voorbeeld en stimulans voor anderen. Het sluit direct aan bij een veelheid van beleidsinitiatieven vanuit de Gemeente op dit gebied. De nul-op-de-meter-mijlpaal wordt gevierd met een feestelijke receptie op 6 september 2019 vanaf 16.00 uur. Het officiële programma start om 16.30 uur. Adres: Tennis- en biljartcentrum Startbaan Startbaan 2, 1185XR AmstelveenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.