Bijgewerkt: 26 september 2021

3de zomerstop voor leerplichtambtenaren is onacceptabel

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
11-12-2013

Herbert Raat, (VVD) wethouder Onderwijs heeft deze brief aan het Openbaar Ministerie gestuurd t.a.v. dhr. Rasker, mevr. Kouwenhoven op 9 december 2013

Geachte heer Rasker, mevrouw Kouwenhoven,

In juni 2012 is tijdens het ambtswoninggesprek besloten tot een 'zomerstop' voor het aanleveren van processen-verbaal door de leerplichtambtenaren uit de hele regio, ter verbetering van de doorlooptijden van leerplichtzaken. De gemeente Amstelveen is niet zelf uitgenodigd voor deze gesprekken, maar wordt ambtelijk vertegenwoordigd door bureau Leerplicht Plus van de gemeente Amsterdam.

De zomerstop is ook niet voor bestuurlijke besluitvorming aan de gemeente Amstelveen voorgelegd, maar de gemeente Amstelveen wordt hier wel door het Openbaar Ministerie aan gehouden. Concreet betekent dit in de laatste weken voor de zomervakantie niet meer gehandhaafd wordt op grond van de processen-verbaal die opgemaakt zijn door een leerplichtambtenaar.

leerplicht Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2013)

Wethouder Herbert Raat (l) en Bert de Weerd, schooldirecteur van scholengemeenschap Panta Rhei tussen de leerplichtambtenaren van de gemeente Amstelveen en Amsterdam


In november 2012 is, tijdens eenzelfde ambtswoninggesprek, besloten tot een nieuwe zomerstop voor 2013. De gemeente Amstelveen vindt het teleurstellend, dat een nieuwe zomerstop noodzakelijk werd geacht om de administratieve achterstanden in te lopen. Amstelveen heeft de afgelopen jaren juist extra geïnvesteerd in de handhaving van de leerplicht, omdat wij het van het grootste belang vinden dat jongeren naar school gaan en een diploma halen. Desalniettemin hebben wij ons als partners in de regionale samenwerking gevoegd naar dit standpunt, hoe onwenselijk wij dit ook vinden, omdat dit kennelijk noodzakelijk was vanwege de achterstanden bij het Openbaar Ministerie.

Wanneer de leerplichtambtenaren van de gemeente Amstelveen een proces-verbaal opmaken, doen zij dit voornamelijk met het doel om (verplichte) hulpverlening voor de leerling mogelijk te maken. Een proces-verbaal wordt vaak juist aan het einde van het schooljaar opgemaakt, omdat vanaf het begin van het verzuim eerst wordt ingezet om acties ter voorkoming van verzuim.

Het college vindt het van belang, dat wanneer de leerplichtambtenaar een proces-verbaal opmaakt, er een snelle en adequate afhandeling volgt. Elk kind moet de hulpverlening kunnen krijgen die nodig is, dat geldt in het bijzonder voor deze vaak kwetsbare kinderen. Na twee jaar vindt het college van Amstelveen daarom, dat een herhaling van de zomerstop voor het derde opeenvolgende jaar onacceptabel is.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.