Bijgewerkt: 22 juli 2024

350.000 euro subsidie voor maatschappelijke begeleiding statushouders in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
16-12-2016

Om statushouders te begeleiden bij zaken als wonen, inkomen, onderwijs, heeft het college van B en W van Amstelveen besloten een subsidie aan Stichting Vluchtelingenwerk Amstelland (SVA) toe te kennen van € 348.742,- voor 2017. Hiervan wordt € 130.400 door de gemeente beschikbaar gesteld en het resterende bedrag door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).

Ieder jaar bepaalt het Rijk, hoeveel asielzoekers met een verblijfsvergunning (statushouders) een gemeente moet huisvesten. Amstelveen kreeg de afgelopen jaren te maken met een toename van het aantal te plaatsen mensen: van 48 in 2013, 70 in 2014, 140 in 2015 naar 221 in 2016. Voor 2017 wordt verwacht dat Amstelveen 165 statushouders opneemt. De maatschappelijke begeleiding van statushouders is een wettelijke taak van de gemeenten. Stichting Vluchtelingenwerk Amstelland (SVA) begeleidt de statushouders in Amstelveen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Jeroen Brandes (PvdA) wethouder Welzijn


Jeroen Brandes (PvdA) wethouder Welzijn: 'Statushouders, mensen die gevlucht zijn voor oorlog en geweld, moeten niet alleen een huis, maar ook een thuis krijgen. Dat is een van de belangrijkste dingen die we geleerd hebben in ons Symposium ‘Thuis in Amstelveen’ van afgelopen voorjaar. Daarom is de begeleiding van SVA ook zo belangrijk. Mensen moeten zo snel mogelijk mee gaan draaien in onze maatschappij'. Zoals een van onze deelnemers aan het symposium zei: 'Niks doen is voor geen enkel mens goed, dan komt er roest op de ziel.'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.