Bijgewerkt: 18 juni 2024

3.300 wapens ingeleverd tijdens actie tegen messen op straat in Nederland

Nieuws -> Politie

Bron: Rijksoverheid/Gemeente Amstelveen/Politie NL
22-10-2021

Vorige week (42-2021) zijn bij de landelijke inleveractie 3.300 wapens ingeleverd. Onder meer machetes, vlindermessen en stiletto's, maar ook keukenmessen en zelfgemaakte steekwapens verdwenen in de daarvoor bestemde tonnen op politiebureaus door heel het land. Tussen 11 en 17 oktober 2021 konden mensen anoniem en zonder straf hun steek-, slag- en stootwapens inleveren in 218 gemeenten. De actie was voornamelijk gericht op jongeren. In een deel van de gemeenten kon ook een afspraak worden gemaakt om vuurwapens, munitie en explosieven in te leveren.

Foto Amstelveen
(Screenshot Amstelveenweb.com - 2021)

Ferdinand Grapperhaus (CDA) minister van Justitie en Veiligheid tijdens de persconferentie op 8 februari 2021


Bij de in totaal 3.300 ingeleverde wapens ging het om ruim 2.000 messen, 200 andere steekwapens, bijna 500 vuurwapens en 600 overige wapens. Daarnaast zijn grote hoeveelheden munitie ingeleverd. Zo blijkt uit de voorlopige telling. Elk wapen dat is ingeleverd kan niet meer worden gebruikt bij geweld op straat. Behalve het verminderen van het wapenbezit in de samenleving is het doel van de inleveractie ook duidelijk maken aan jongeren dat een wapen dragen niet normaal en erg gevaarlijk is. Het ministerie van Justitie en Veiligheid startte daarvoor op 13 september 2021 de campagne ‘Drop je knife’, die gericht is op jongeren die met een mes de straat op gaan.

Foto Amstelveen
(Foto Arenda Oomen/Ministerie van Justitie en Veiligheid - 2018)

drs. Sander Dekker (VVD) minister voor RechtsbeschermingHet aantal jongeren van 12 tot en met 17 jaar dat verdacht wordt van fatale en zware geweldmisdrijven en pogingen daartoe is de afgelopen jaren fors gestegen. Daarom hebben ministers Grapperhaus (minister van Justitie en Veiligheid) en Dekker (minister voor Rechtsbescherming) vorig jaar november het actieplan Wapens en Jongeren gelanceerd. Het doel van het actieplan is het terugdringen van wapenbezit en –gebruik onder jongeren via de inzet van preventieve, proactieve en repressieve maatregelen. Het actieplan is opgesteld in samenspraak met het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW), de politie, het Openbaar Ministerie, Halt, jeugdreclassering, Raad voor de Kinderbescherming, CCV, VNG en 15 gemeenten met urgente wapenproblematiek.

Foto Amstelveen
(Bron Politie Nederland - 2021)

Een deel van de in Amstelveen ingeleverde wapens


De gemeente Amstelveen en de politie zijn tevreden over wapen inleveractie. Tijdens de landelijke wapen inleveractie in de Week van de Veiligheid zijn meer dan 60 wapens ingeleverd in Amstelveen. Om exact te zijn: 19 vuurwapens, 15 nepvuurwapens, 31 messen en kapmessen, 2 stroomstootwapens en ruim 500 munitiepatronen. De campagne ‘Zonder straf van je wapen af’ had tot doel wapenbezit onder jongeren terug te dringen en vooral om het signaal af te geven dat het niet normaal is een wapen te dragen. Het is belangrijk dat jongeren zich bewust zijn van de risico’s van wapenbezit. Alleen voor deze week gold dat bij het inleveren van een wapen geen straf voor verboden wapenbezit werd gegeven. Vuurwapens werden na een telefoontje thuis opgehaald, waarbij wel onderzocht wordt of er een misdrijf mee is gepleegd. Alle overige wapens konden in een kliko op het politiebureau worden ingeleverd.

De opbrengst van de actie is zeer gevarieerd. Er zijn luchtdrukwapens, alarm/gas pistolen, stroomstootwapens, zwaarden, revolvers en geweren ingeleverd. Ook zijn diverse nepwapens ingeleverd die voor dreiging gebruikt kunnen worden. Daarom is het van belang dat ook deze wapens ingeleverd zijn. Al met al kijkt de politie terug op een geslaagde inleveractie.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2021)

Tjapko Poppens burgemeester van Amstelveen


Tjapko Poppens burgemeester van Amstelveen spreekt van een goede actie: 'Elk wapen dat van de straat is, is er één.' Volgens de burgemeester zit de winst echter vooral in bewustwording. 'Het is goed dat wij aandacht aan dit onderwerp besteden. Wij willen dat Amstelveense jongeren veilig opgroeien. Daar horen geen wapens bij. In Amstelveen hebben we, samen met de wijkagenten en het jongerenwerk, veel aan voorlichting onder jongeren gedaan. Hopelijk wordt het onderwerp daardoor ook thuis bespreekbaar.'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.