Bijgewerkt: 25 juni 2024

32,5 miljoen euro extra voor onderzoek naar dementie

Nieuws -> Gezondheid

Bron: Rijksoverheid
04-04-2013

Minister Edith Schippers en staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) zetten de schouders onder de strijd tegen dementie. De bewindspersonen investeren de komende vier jaar 32,5 miljoen euro in het Deltaplan Dementie voor wetenschappelijk onderzoek naar de hersenaandoening.

Het Deltaplan Dementie is een gezamenlijk plan van Alzheimer Nederland, VUmc Alzheimercentrum, ZonMw en private partijen. ‘Dementie is geen probleem van de overheid alleen, maar gaat iedereen aan’, aldus minister Schippers. ‘De kracht van dit plan is, dat er zoveel partijen aan meedoen en aansluit op internationaal onderzoek’. De bewindslieden sturen het Deltaplan Dementie vandaag naar de Tweede Kamer.

Dementie groeiend probleem

Dementie is over de hele wereld een groot en groeiend probleem bij ouderen. De zorgkosten voor mensen met dementie in Nederland bedragen bijna 4 miljard euro per jaar. Dat bedrag zal in de toekomst stijgen, omdat Nederland meer ouderen krijgt die bovendien steeds ouder worden.

Alzheimerdag Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2009)

Burgemeester Jan van Zanen loopt de 'Memory Walk' samen met de inwoners van het woonzorgcentrum Nieuw Vredeveld in Amstelveen op 20 september 2009 in het kader van de Wereld Alzheimerdag


Nationale aanpak dementie

Het Deltaplan dementie verbetert de zorg voor de patiënt van vandaag en zoekt voor de patiënt van de toekomst naar oplossingen om de ziekte te voorkomen, of uit te stellen. Staatssecretaris Van Rijn: ‘Zolang het niet mogelijk is van dementie te genezen, moeten we de ziekte zo dragelijk mogelijk maken voor patiënt, familie en mantelzorger. Naast fundamenteel onderzoek naar oorzaken en symptomen kunnen we de zorg verbeteren’.

Het Deltaplan bestaat uit drie onderdelen:

1. Meer wetenschappelijk onderzoek naar een betere behandeling, genezing en het voorkomen van dementie.

2. Nationaal Dementie Register om inhoud en omvang van de problematiek inzichtelijk te maken. Achmea heeft al aangegeven hierin een rol te willen spelen om de kwaliteit van zorg en leven te verbeteren.

3. Website, waar professionals, patiënten en mantelzorgers elkaar kunnen vinden voor uitwisseling en samenwerking.

Unieke samenwerking

Naast de overheid, VUmc Alzheimercentrum, Alzheimer Nederland en ZonMw werken verder ook Achmea, CZ, Nefarma, NFU, Nutricia, Philips, PGGM, Rabobank, Vita Valley en VNO-NCW mee aan de uitvoering van het Deltaplan. Minister Schippers: ‘De gezamenlijke inzet van overheid, wetenschap en bedrijfsleven maakt het Deltaplan zo bijzonder’.

Dementie?

Dementie (van het Latijn, oorspronkelijk zin 'waanzin', van de - 'zonder' + ment,) is een ernstig verlies aan globale cognitieve capaciteit van een eerder onberispelijke persoon. Het is erger, dan kan worden verwacht bij de normale vergrijzing.

Het kan statisch zijn door het resultaat van een unieke globale hersenletsel, of progressief, wat een langdurige schade, of ziekte in het lichaam resulteert. Hoewel dementie is veel meer gebruikelijk bij de oudere bevolking, kan het voorkomen vóór de leeftijd van 65 en het wordt genoemd als 'vroege beginnende dementie'. Dementie is een syndroom, waarbij de verwerking van informatie in de hersenen is verstoord. Zie verder de website van Alzheimer Nederland

Geschiedenis

De oude Griekse en Romeinse filosofen en artsen verbonden ouderdom met toenemende dementie. Het gebeurde in 1901, toen de Duitse psychiater Alois Alzheimer (1864 -1915) het eerste geval heeft vastgesteld, van wat later bekend stond als de ziekte van Alzheimer.

Alzheimer Amstelveen
(Bron Wikipedia - 2013)

Alois Alzheimer (1864 - 1915) was een Duits neuropatholoog en psychiater. Hij is vooral beroemd door de ziekte van Alzheimer, die naar hem genoemd is


Gedurende zijn jaren in München beschreef Alzheimer de ziekte die naar hem vernoemd is, maar hij deed eveneens microscopisch onderzoek naar andere ziekten van het zenuwstelsel. Hij beschreef onder andere de veranderingen in de hersenen bij arteriosclerose en het verlies van zenuwcellen bij de ziekte van Huntington, - dat Alzheimer het meest aantrof in een inwendig deel van de grote hersenen, in het corpus striatum.

Alzheimer onderzocht ook veranderingen in de hersenen bij epilepsie. Hij beschreef onder andere een uitgebreid verlies van zenuwcellen in de hippocampus, de zogenoemde ammonshoornsclerose, bij een groot aantal patiënten met epilepsie.

Al in 1907 suggereerde hij tijdens een lezing, dat het verlies van zenuwcellen de ziekte niet veroorzaakte, die hij "de aanvallen" noemde, maar door de aanvallen zelf werd veroorzaakt. Dit is door latere onderzoeken bevestigd.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.