Bijgewerkt: 2 december 2021

300 Woningen tussen Middenwaard en Marne in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
10-09-2009

De gebieden van Middenwaard en Marne worden in één gezamenlijk project herontwikkeld tot een woonwijk met gemengd programma. Burgemeester en wethouders hebben dit vastgelegd in een concept Nota van Uitgangspunten (NvU), die later, met inachtneming van participatiereacties ter vaststelling naar de gemeenteraad gaat.

Voornemen is, om in dit gebied bijna 300 woningen te realiseren. Hiervan zijn er 105 sociale huurwoningen en 194 dure huurwoningen en (middel)dure koopwoningen. Het accent ligt er in de NvU op dat het gebied Middenwaard/Marne zich in één gezamenlijk project ontwikkelt tot een woongebied met een gemengd woningbouwprogramma van huur- en koopwoningen.

Pols Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Remco Pols (PvdA) wethouder ruimte, bouwen en wonen,: 'Dit is een belangrijke locatie, als het gaat om het in Amstelveen realiseren van nieuwbouwwoningen, in het bijzonder wil het college deze kans aangrijpen, om de voorraad sociale huurwoningen op peil te brengen/te houden. Ook is dit een locatie, waar we aan woningbouw moeten verdienen ten behoeve van andere ambities van de gemeente zoals PIA, de kwaliteitsimpuls voor scholen in Amstelveen.'


De sociale huurwoningen zullen als eerste worden gebouwd. Daarnaast komt er een kinderdagverblijf voor acht groepen ter vervanging van het huidige kinderdagverblijf voor vier groepen. Het bewuste gebied krijgt de stijl en uitstraling van een zelfstandig woongebied tussen de wijken Groenelaan en Waardhuizen. Het aandeel groen is in overeenstemming met het groenaandeel in deze aanliggende wijken.


Grotere kaart weergeven

Het noordwestelijk deel van het gebied Middenwaard/Marne blijft voorlopig vrij van bebouwing. Deze locatie wordt betrokken bij de Visie op de Beneluxbaan. De raad heeft deze gewenste ontwikkelingsrichting tot woongebied al in 2004 uitgesproken. Het verdwijnen van de dependances van de scholen Willem Alexander en Cirkel biedt mede gelegenheid voor de uitvoering.

Nu breekt de periode aan waarin een ieder kan reageren op de NvU. B en W organiseren ook een inloopavond op 28 september 2009. De inkomende reacties verwerkt het college in een Nota van Beantwoording en deze weegt de gemeenteraad mee als zij vervolgens besluit over de NvU.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS