Bijgewerkt: 25 juli 2024

24 gedecoreerden tijdens de Lintjesregen 2014 in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Rijksoverheid / Gemeente Amstelveen
25-04-2014

Dit jaar zijn ter gelegenheid van Koningsdag in totaal 3155 Koninklijke onderscheidingen verleend in Nederland. In de Orde van de Nederlandse Leeuw zijn 15 personen gedecoreerd en in de Orde van Oranje-Nassau 3140 personen. In het Caribisch deel van het Koninkrijk (Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba) hebben 52 personen een Koninklijke onderscheiding ontvangen.

Er zijn 3533 voorstellen voor de lintjesregen 2014 of de Algemene Gelegenheid 2014 ontvangen. Over 378 voorstellen (10,69 % van het totaal bij de lintjesregen 2014) is uiteindelijk een negatief advies uitgebracht.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

De onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau


Lintjesregen 2014 in Amstelveen

Op vrijdag 25 april 2014 reikte burgemeester Fred de Graaf uit naam van Zijne Majesteit de Koning aan 24 Amstelveners de versierselen uit die behoren bij een Koninklijke Onderscheiding. Tijdens deze Algemene Gelegenheid 2014, ofwel ‘Lintjesregen’ werden de volgende Amstelveners gedecoreerd:

Mevrouw E.M.de Boer-Bleijswijk  Benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Mevrouw De Boer-Bleijswijk is vanaf 1997 penningmeester van Wielervereniging Amsterdam. Daarnaast is zij sinds 1997 penningmeester en ledenadministrateur van Bridgeclub BC-90. Vanaf 2002 is zij ook penningmeester bij Tafeltennisvereniging Tempo Team.

De heer M. Vriesema Benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Vanaf 1968 is de heer Vriesema vrijwilliger bij voetbalvereniging A.F.C. Nautilus. Hij was ruim 30 jaar kantinebeheerder en jarenlang elftalleider van een jeugdteam. Daarnaast hielp hij ook bij het maken van het clubblad. De heer Vriesema regelt nog steeds alle klussen, verbouwingen, renovaties en aanbestedingen die gedaan worden om het clubhuis in goede staat te houden. Hij fungeert als opzichter, inkoper en uitvoerder bij deze projecten.

Mevrouw R. Woldinga-Veldkamp Benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Vanaf 1981 is mevrouw Woldinga-Veldkamp penningmeester en secretaris bij de organisatie Vrouwen voor Vrede Amstelveen. Sinds 1993 is zij een actieve deelneemster aan diverse wakes. Daarnaast is zij vanaf 2011 contactpersoon voor de Kruiskerkgemeente binnen woonzorgcentrum Brentano. Van 1983 tot 2012 was zij actief binnen de organisaties Vrouw en Geloof en Vriendinnen in Europa. Zij was van 1984 tot 2002 lid van de Franciscaanse Vredeswacht waarvan 13 jaar als voorzitster. Van 1994 tot 1999 was zij in verschillende functies actief bij OLGA (Overleg Lichamelijk Gehandicapten Amstelland). Tenslotte was mevrouw Woldinga van 1976 tot 1991 bestuurslid van Komitee Twee.

De heer T. van de Wetering Benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Vanaf 2005 is de heer Van de Wetering vrijwilliger bij de Buurthulpdienst van de Stichting Vrijwilligerscentrale Amstelland. Sinds 2000 is hij vrijwilliger voor CNV Vakcentrale. Vanaf 2008 draagt hij bij aan het maandelijkse blad ANBO lokaal van de ANBO (Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen), afdeling Amstelveen.

Vanaf 2003 brengt hij met eigen vervoer en zonder onkostenvergoeding hulpgoederen naar het ziekenhuis in Toplita in Roemenië. Van 2010 tot 2012 was hij actief in de Paaskerk. Van 2002 tot 2012 was hij lid van Wijkplatform Groenelaan; tot 2009 bestuurslid. Van 1994 tot 2009 verzorgde de heer Van de Wetering trimlopen voor Le Champion. Van 2002 tot 2008 was hij lid van Participatiegroep gehandicapten Amstelveen (PGA). Tenslotte was hij van 1993 tot 2003 op zaterdagmiddag vrijwilliger bij de houtgroep van vrijetijdsvereniging De Schakel.

Mevrouw A.C.P. van den Boogaard-Van Gool Benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Vanaf 2001 is mevrouw Van den Boogaard-Van Gool penningmeester en bestuurslid van het Sociaal Steunpunt Amstelveen. Sinds 2006 is zij lid van de bewonersraad van appartementencomplex ‘Amstellinde’. Van 2002 tot 2010 was zij lid van de Cliëntenraad, later Participatiegroep Minima Amstelveen (PGA). Van 1970 tot 2005 was mevrouw Van den Boogaard actief bij de Federatieve vrouwenraad, afdeling ouderenzorg. Van 1969 tot 1975 heeft zij zich als vrijwilligster ingezet op de basisschool van haar kinderen. Van 1970 tot 1976 heeft zij kerkelijke vieringen voor kinderen en jongeren en andere activiteiten uitgevoerd voor de Heilige Geest kerk. Van 1954 tot 1960 was mevrouw Van Den Boogaard actief als Missie Zelatrice van het missiegenootschap van de St. Josef Parochie te Amsterdam.

De heer W.P. Peterse Benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Van 2006 tot het voorjaar van 2013 was de heer Peterse actief betrokken bij de realisatie van het nieuwe biljartcentrum ‘De Startbaan’. Van 2003 tot 2007 was hij secretaris van biljartvereniging Krijt op Tijd. In 2001 heeft hij zich een jaar lang intensief beziggehouden met het schrijven en samenstellen van het jubileumboek ‘Impressie van 75 jaar Biljartvereniging Krijt op Tijd’. Dit gedenkboek beslaat een periode van 75 jaar, van 1925 tot 2000. Van 1993 tot 2003 was de heer Peterse actief als vrijwilliger bij tennisvereniging Overburg.

Mevrouw M. Ganzinotti-Te Meij Benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Vanaf 2009 is mevrouw Ganzinotti-Te Meij penningmeester en bestuurslid van Scouting Hedera. Sinds die tijd ondersteunt zij financieel vier kinderen waarvan twee uit een HIV weeshuis in India. Zij gaat om het jaar drie weken naar India om in het weeshuis te helpen. Ook zamelt zij allerlei spullen in voor het weeshuis. Vanaf 2011 is zij bij de Sinterklaasviering van de personeelsvereniging van de gemeente Amstelveen actief. Sinds 2000 helpt zij bij de organisatie van de Straatspeeldag in Westwijk. Vanaf 2011 is zij vrijwilligster bij wijkcentrum Westend/Downtown. Van 1996 tot 2011 was mevrouw Ganzinotti bestuurslid bij het Westwijk Platform. Van 1979 tot 1983 was zij bestuurslid van Fietscross Vereniging Medemblik.

De heer P.C. Willemse Benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Sinds 1986 is de heer Willemse samen met zijn vrouw mantelzorger van Eddie Christiani, artiest en ereburger van Amstelveen. Vanaf 1995 is de heer Willemse secretaris van huurdersvereniging De Oude Meesters. Vanaf 1951 is hij lid van de personeelsvereniging van PTT (nu KPN) in het district Amsterdam. Van 1998 tot 2006 was hij actief bij de landelijke Paget/reumapatiëntenvereniging en in 2000 gekozen tot voorzitter.

Van 1979 tot 1982 was hij lid van de Medezeggenschapsraad van de scholengemeenschap Panta Rhei in Amstelveen. Van 1973 tot 1979 was hij jurylid bij de atletiekvereniging Startbaan in Amstelveen. Van 1972 tot 1985 was de heer Willemse lid van de Raad van Elf van de Amstelveense Carnavalsvereniging “De Aemstellers”; in 1981/1982 was hij zelf Prins Carnaval. Vanaf 1963 was hij actief in de vakbeweging ABVA (thans ABVA KABO FNV). Hij was jarenlang contactlid voor zijn collega’s bij de PTT (KPN). Van 1963 tot 1970 was hij voorzitter van de afdeling Amstelveen. Vanaf 1963 is de heer Willemse vrijwilliger bij de Bescherming Bevolking (BB) en van het NCO (Nucleair en Chemisch beveiligd onderkomen) in Amsterdam.

Mevrouw C.M. Cohen Paraira-Grootkerk Schipper Benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Sinds 1975 zet mevrouw Cohen Paraira-Grootkerk Schipper zich in als vrijwilligster voor verschillende Joodse organisaties. Vanaf 1975 is zij actief bij de Women’s International Zionist Organisation (WIZO) Nederland. Mevrouw Cohen Paraira is vanaf 1985 betrokken als vrijwilligster en sociaal werkster bij de Portugees Israëlietische Gemeente (PIG). Sinds 2007 is zij gastvrouw bij culturele evenementen binnen het Joods Cultureel Kwartier. Van 2000 tot 2007 was zij bestuurslid bij B'nai B'rith, Loge Hilleel te Amsterdam. Van 1990 tot 1995 was zij werkzaam als medewerkster in de museumwinkel van de Portugees Israëlietische Synagoge.

Van 1985 tot 2000 was zij lid van de Culturele Commissie van de Portugees Israëlietische Gemeente te Amsterdam. Van 1992 tot 1997 was mevrouw Cohen Paraira bestuurslid van de Stichting Ohel Sara.

De heer C.H. Zwaan Benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Vanaf 1997 is de heer Zwaan jaarlijks van begin maart tot eind oktober vrijwilliger bij Tennisvereniging De Vliegende Hollander (DHV). Hij opent het clubhuis van de vereniging, regelt de bevoorrading van de bar, werkt de vrijwilligers in die bardienst hebben, ontvangt leveranciers en verricht allerlei schilder- en onderhoudsklussen. Daarnaast staat de heer De Zwaan sinds 2007 elke donderdagavond achter de bar in de Riekerhof in Amsterdam-West waar het popkoor Noisy Voices repeteert.

Mevrouw I. van Dillen-Van Leeuwen Benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Vanaf 1995 is mevrouw Van Dillen-Van Leeuwen actief als vrijwilligster bij de Vereniging Amstelveense Detailhandel (VAD). Sinds 1997 is zij vrijwilligster bij Stichting Gastenverblijf VU medisch centrum. Van 1998 tot 2010 zat zij in het bestuur van de ChristenUnie. Zij heeft zich jarenlang ingezet als penningmeester.

De heer R.M.I. Kensenhuis Benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Vanaf 2010 is de heer Kensenhuis lid van de Raad van Toezicht van de IKO Foundation. Sinds 2010 is hij ook vrijwilliger bij de protestantse Evangelische broedergemeente Amsterdam-Stad & Flevoland. De heer Kensenhuis was van 1993 tot 2011 financieel/fiscaal adviseur bij het Zeister Zendingsgenootschap. Van 1977 tot 2009 was hij lid en voorzitter van de Moravian Church Foundation, ook wel bekend als de Evangelische Broedergemeente. De heer Kensenhuis was van 1986 tot 1992 penningmeester bij het Landelijk Bureau Racismebestrijding (LBR).

Mevrouw R. Mentink-Sonnevelt Benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Van 2005 tot 1 september 2013 was mevrouw Mentink-Sonnevelt voorzitter van de Diaconie Protestantse Wijkgemeente-Zuid (ofwel de Paaskerk). Van 2011 tot 2013 was zij tevens vertegenwoordiger naar de algemene Kerkenraad van Amstelveen/Buitenveldert. Vanaf 1992 is zij vrijwilligster in verzorgingshuis de Luwte en voorheen De Olmenhof.

Van 1992 tot 2012 was zij actief bij ‘Aktie Vrijheidsbrief’, een werkgroep van de Raad van Kerken van Amstelveen/ Buitenveldert en Amnesty International. Van 1992 tot 2005 organiseerde zij de jaarlijkse rommelmarkt in de Paaskerk. Mevrouw Mentink was tevens een aantal jaren voorzitter van de Rommelmarktcommissie. Van 1992 tot 2005 zat mevrouw in de commissie Liturgisch Bloemschikken van de Paaskerk.

De heer J. de Weerdt Benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.Vanaf 1980 is de heer De Weerdt vrijwilliger bij de Amstelveense Schaatsvereniging De Poelster. Hij is 31 jaar penningmeester. Hij is tevens beheerder en coördinator van het clubhuis en organisator van de clubweekenden. Van 1991 tot 1992 was hij waarnemend voorzitter van ASV. Sinds 2011 is hij ijsmeester op de landijsbaan naast het raadhuis in Amstelveen. Vanaf 2004 is de heer De Weerdt in de wintermaanden voorzitter van de baancommissie Amsterdam. Van 1980 tot 1987 was hij jeugd schaatsbegeleider en voorzitter van de jeugdcommissie van de Jaap Edenbaan te Amsterdam. Van 2010 tot 2013 was hij lid van de ledenraad van de KNSB (Koninklijke Nederlandse Schaats Bond). Van 2007 tot 2012 was de heer De Weerdt in december ijsmeester van de ijsbaan op het Stadshart.

Mevrouw M.W. Teunissen-Kouw Benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Vanaf 2003 is mevrouw Teunissen-Kouw bestuurslid bij Sociaal Steunpunt Amstelveen (SSA). Van 1992 tot 2002 was zij bestuurslid van de klantenraad bij wijkcentrum ‘Het Open Hof’ in Amstelveen. Van 1991 tot 1993 was zij gastvrouw en verzorgde zij de maaltijd in ’Dienstencentrum Kastanjelaan’. Van 1973 tot 1980 was zij activiteitenbegeleider op vrijwillige basis bij LOM school ‘De Ruimte’. Van 1975 tot 1981 hielp zij op basisschool ‘De Cirkel’ in Amstelveen bij allerlei activiteiten. Van 1962 tot 1965 was mevrouw Teunissen één van de oprichters van jongereninstuif ‘Het Lelijke Eendje’. Van 1959 tot 1965 was zij vrijwilligster bij Vakantiekamp Kinderland.

De heer G.L. Engelhardt Benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. In 1990 richtte de heer Engelhardt karateschool Yokoso op. Tot op heden is hij hier leraar. Sinds 2004 geeft de heer Engelhardt iedere zondagochtend geheel gratis masterclasses en trainingen aan leraren en gevorderden van andere karatescholen uit Nederland. Sinds 2001 organiseert hij jaarlijks het Amstelveense Martial Arts toernooi ‘Yokoso Dutch Open’.

Mevrouw W.M.L. Idskes-Brugman Benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Vanaf 1967 ondersteunt mevrouw Idskes-Brugman als vrijwilligster opeenvolgende pastores. Sinds 1990 is zij lid van het liturgisch team en tevens ouderenpastor bij de Titus Brandsma Parochie.

Vanaf 1998 is mevrouw Idskes- Brugman coördinator van de parochiële autodienst. Van 1967 tot 1997 heeft zij leiding gegeven aan godsdienstonderwijs voor kinderen van de R.K. basisschool. Van 1986 tot 1990 heeft zij zich ingezet voor de eenwording van de 'Carmel/ Tharborparochie' tot 'Titus Brandsmaparochie'.

De heer A.J.M. Koot Benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Sinds 2002 is de heer Koot actief als vrijwilliger bij Atletiekvereniging AV Startbaan. Sinds 2008 is hij namens AV Startbaan en samen met de Stichting Amstelveen Oranje organisator van de jaarlijkse Bevrijdingsloop van Wageningen naar Amstelveen. Vanaf 2003 hij organisator van het dorpsfeest “Back to Bovenkerk”. 

n 2012 is de heer Koot gestart met de organisatie van Burendag in Bovenkerk Amstelveen. Vanaf 2011 is hij medeorganisator van Samenloop voor Hoop in Amstelveen. Van 1988 tot 2011 heeft de heer Koot verschillende bestuursfuncties bekleed binnen de toneelgroep Tobo (Toneelgroep Bovenkerk). Van 1999 tot 2011 was hij voorzitter. Van 1965 tot 1987 was hij actief als voetbalscheidsrechter en als wedstrijdleider bij de jeugd van sportvereniging Roda’23. Van 1983 tot 2011 was hij vrijwilliger bij de afdeling turnen van Roda ‘23. 

Mevrouw J. van Gasteren-Nijssen Benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Vanaf 1978 is mevrouw Van Gasteren-Nijssen vrijwilligster bij de Nationale Vereniging De Zonnebloem. Sinds 1989 is zij verantwoordelijk voor de bezorging en verspreiding van het Zonnebloem tijdschrift bij Zonnebloem gasten en medewerkers (afdeling Amstelveen-Zuid) en het bijhouden van het adressenbestand. Van 1981 tot 1992 was zij vrijwilligster in de pantry van het verpleeghuis Het Zonnehuis in Amstelveen. Van 1982 tot 1996 was mevrouw Van Gasteren actief als penningmeester bij de Welfare Amstelveen/Buitenveldert.

De heer G.J. Slump Benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De heer Slump verzorgt sinds 1996 kerkdiensten in de Amstelveense Paaskerk (voorheen Handwegkerk) voor jeugd ouder dan 12 jaar. Sinds die tijd schrijft hij ook teksten voor liturgische projecten ten behoeve van de eredienst.

Vanaf 2002 schrijft de heer Slump maandelijks een column in Westwijk-info, een Amstelveense wijkkrant. Het gaat om bijdragen rond het thema: ‘Kerk in Westwijk’. Vanaf 1996 levert hij bijdragen aan allerlei Ad hoc koren. Vanaf 2012 zit de heer Slump in het bestuur van de Stichting Beter Buren Amsterdam. In 2012 was hij vanuit de kerkenraad Wijkgemeente Zuid de initiator van de kring Community Jasmijn.

Vanaf 2011 is de heer Slump voorzitter van het Hollands Vocaal Ensemble. In juni 2013 organiseerde de heer Slump in de leegstaande Handwegkerk het ‘Te Gekke Kerk Festival’ op het randgebied van kerk, samenleving, geloof en spiritualiteit. In 2010 was hij mede-oprichter van de Stichting Restorative Justice. Van 1995 tot 2008 was de heer Slump contactpersoon voor de kerkelijke gemeente in Amstelveen-Zuid.

Van 1998 tot 2006 was hij voorzitter van de Gereformeerd/Hervormde Jeugdraad. Van 1996 tot 2004 was hij dirigent/directeur van het kinderkoor ‘De Vrolijke Nootjes’, waarmee hij vele malen in kerken en bejaardentehuizen optrad. Van 1993 tot 1996 was hij actief als secretaris van de kopers/bewonersvereniging Oost West, Westwijk Best. Van 1989 tot 1994 was de heer Slump actief bij kerkelijk jeugdwerk in de Adventkerk. Daarnaast was hij voorzitter jeugdwerkoverleg bij de Adventkerk-Paaskerk en van 1991 tot 1994 was hij jeugdouderling bij Adventkerk. Van 1987 tot 1988 liep de heer Slump een jaar stage bij Stichting Slachtofferhulp Amsterdam. Hij was mede-initiatiefnemer van de oprichting Stichting Slachtofferhulp Amstelveen. Van 1980 tot 1981 en van 1984 tot 1987 was hij betrokken bij Youth for Christ Amstelveen, waarvan in de jaren 1985 tot 1987 als voorzitter.

Mevrouw C.S.T. Meekel-De Kuiper Benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Mevrouw Meekel-De Kuiper is vanaf 1979 oprichtster, dirigent en voorzitter van Accordionvereniging de Concertina’s. In 2000 richtte zij het ‘Ad Hoc’ koor en het koor 'Zo maar gewoon' op. Sinds 1981 is zij betrokken bij muzikale activiteiten in ontmoetingscentrum De Meent. Van 1980 tot 2000 was zij vrijwilligster bij de NOVAM (Nederlandse Organisatie Voor Accordeon en Mondharmonica). In 1996 richtte zij het Nederlands Jeugd Accordion Orkest (NJAO) op. Daarna was zij tot 2001 actief als organisator. Van 1960 tot 1975 heeft mevrouw les gegeven aan jeugd en hielp zij bij het opzetten van het jeugdorkest binnen de accordeonvereniging Concordia.

De heer H.W.M. Fokkink. Benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De heer Fokkink heeft in 1965 de Damclub Amstelveen opgericht. Vanaf de oprichting tot 1972 was hij voorzitter van Damclub Amstelveen en daarna weer van 1992 tot heden. Van 1964 tot 1967, van 1988 tot 1989 en van 2003 tot 2010 was de heer Fokkink vice-voorzitter van de Provinciale Noord-Hollandse Dambond en van 1989 tot 2003 voorzitter.

Van 1978 tot 1988 was hij secretaris en voorzitter bij de Dambond, district Amsterdam. Van 1994 tot 2005 was hij bestuurslid bij de Wereld Dambond (of FMJD- World Draughts Federation). Hij was lid van het hoofdbestuur en president van de Technische Commissie. De heer Fokkink heeft een arbitercursus gegeven in Estland en Duitsland. Op 23 september 2013 heeft het FMJD bestuur de heer Fokkink benoemd tot erelid voor zijn verdiensten voor de internationale damwereld.  Van 1994 tot 2009 was de heer Fokkink hoofdarbiter bij internationale damtoernooien. Van 2003 tot 2009 gaf hij op twee Amstelveense scholen damcursussen. Van 1985 tot 1989 was hij één van de initiatiefnemers van de lokale radio- en televisieomroep Amstelveen Lokaal, nu RTV Amstelveen.

In de periode 1988 tot 1998 heeft de heer Fokkink geholpen bij de oprichting van de ABAN (Algemene Bond Auto- en Motorrijschoolondernemers in Nederland).

Van 1996 tot 2010 was hij bestuurslid van de ouderenpartij 'Ouderencombinatie Amstelveen' ofwel OCA. Van 2010 tot medio april 2014 zat hij namens de OCA in de gemeenteraad van Amstelveen.

De heer M.B. Lambrecht Benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Van 1984 tot 1987 was de heer Lambrecht de grondlegger van de sport Nunchaku-do. In 1985 lanceerde hij de veiligheids-nunchaku, ook wel ‘flexistick’ genoemd. De veiligheids-nunchaku van de Stichting Nunchaku Nederland (SNN) is de enige erkende nunchaku. Hierdoor konden toernooien en wedstrijden worden georganiseerd. De heer Lambrecht zorgde voor de reglementen, opleidingen en wedstrijdvormen. De heer Lambrecht heeft twee boeken geschreven over de Nunchaku-sport. In 1987 richtte hij de Stichting Nunchaku Nederland (SNN) op, waarvan hij bestuurslid is. Sinds 1995 organiseert hij jaarlijks het nunchakukamp in vakantie- en attractiepark Duinrell. Op 14 maart 1996 richtte hij de World Nunchaku Association (WNA) op. Sindsdien is hij bestuurslid. Vanaf 2005 is de heer Lambrecht secretaris/penningmeester van de World Budo Federation. 

De heer R.R. Mehra Benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Sinds 2000 is de heer Mehra een zeer actief lid van de Rotary Club Amsterdam International (RCIA). Vanaf 2009 organiseert hij het Diwali Festival in Amstelveen. Vanaf 2010 is hij penningmeester van het Gandhi Centre te Den Haag. Vanaf 2012 zet de heer Mehra zich in voor de organisatie Women in Need.

In oktober 2008 was hij betrokken bij de planning en uitvoering van het India Festival dat in Amsterdam werd gevierd. Van 2005 tot 2007 zette de heer Mehra zich in om het initiatief van Pratham over te brengen naar Nederland. Sinds 1998 is hij actief lid van het dagelijks bestuur van de Vereniging Nederland-India. In 2005 was hij betrokken bij de International Indian Film Academy (IIFA) Awards die in toen in Amsterdam werden gehouden. Vanaf 1998 is de heer Mehra lid van het dagelijks bestuur van de Netherlands-India Chamber of Commerce and Trade (NICCT). Vanaf 2002 is hij op lokaal niveau lid van het dagelijks bestuur van de International Business Foundation Amsterdam (IBFA).


Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.